BIP Instytutu Kultury Miejskiej

Wyszukaj w biuletynie...

Zarządzenie nr 2254/23 Prezydenta Miasta Gdańska

z dnia 6 grudnia 2023 r.

w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Kultury Miejskiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 października1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194; zm.: z 2021 r. poz. 2020, z 2023 r. poz. 1662) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2019 poz. 724), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Kultury Miejskiej, z siedzibą Targ Rakowy 11 w Gdańsku.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie podlega zamieszczeniu w:

1) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na jego stronie internetowej;

2) Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu Kultury Miejskiej oraz na jego stronie internetowej;

3) w dziennikach lub internetowych wydaniach dzienników, jednym o zasięgu ogólnokrajowym i jednym dzienniku regionalnym;

4) w dwóch serwisach internetowych o tematyce związanej z zakresem działań Instytutu Kultury Miejskiej, a w uzasadnionych przypadkach w innych serwisach internetowych o tematyce kulturalnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pobierz załączniki:

Ogłoszenie o naborze na KSIĘGARKĘ / KSIĘGARZA do księgarni/sklepu z designem Instytutu Kultury Miejskiej

Poszukujemy doświadczonej KSIĘGARKI / doświadczonego KSIĘGARZA do księgarni/sklepu z designem Instytutu Kultury Miejskiej w nowej siedzibie przy Targu Rakowym 11.
Kunszt Wodny, nowa siedzibą IKM, to miejsce w sercu Gdańska. IKM będzie realizował tu działania kulturalne, edukacyjne i artystyczne (m.in. kino, przestrzeń dla sztuk performatywnych, koncertów, spotkań autorskich, debat, szkoleń i konferencji, prowadzenie stałej ekspozycji makiety Śródmieścia Miasta Gdańska, Punkt Informacji Kulturalnej). Otwarcie planowane jest na koniec września 2023.

W siedzibie IKM chcemy prezentować publikacje, które inspirują, podejmują ważne, aktualne tematy, wywołują dyskusję i pozwalają lepiej rozumieć świat. W szczególności tytuły, które dotyczą:  

 •  miasta, urbanistyki, socjologii miasta, 
 •  Gdańska, 
 •  architektury, sztuki, designu, 
 •  życia w społeczeństwie (antropologia, filozofia, socjologia, ekologia, przyszłość, technologia), 
 •  zarządzania kulturą, marketingu kultury, rozwijania kompetencji ludzi kultury,
 •  literatury faktu, 
 •  poezji i przekładu, filozofii literatury, 

…a także nowości literackie.

Ponadto, chcemy by w tym miejscu można było znaleźć unikalne przedmioty sztuki użytkowej, oryginalne prezenty związane z Gdańskiem, plakaty, grafiki, limitowane serie przedmiotów zaprojektowanych przez artystów, a także materiały związane z działaniami IKM.  
Do obowiązków osoby zatrudnionej będzie należało prowadzenie księgarni, w tym:

 • dbanie o ofertę księgarni/sklepu z designem (wybór wartościowych i atrakcyjnych tytułów, terminowe sprowadzanie nowości, wybór przedmiotów),
 • bezpośrednia obsługa klientów (polecanie i sprzedaż książek, doradzanie czytelnikom),
 • zarządzanie asortymentem i zapasami, sporządzanie zamówień, prowadzenie niezbędnej dokumentacji,
 • administracja sklepem internetowym IKM (www.skleipkm.pl), uzupełnianie oferty online, przygotowanie zamówień do wysyłki lub odbioru osobistego;
 • współpraca z PR IKM-u przy działaniach promocyjnych, prowadzenie profilu księgarni w mediach społecznościowych i dbanie o promocję miejsca,
 • współpraca z Działem Literackim IKM-u i współorganizowanie i koordynacja programu spotkań autorskich w przestrzeni IKM
 • przygotowywanie wniosków dotyczących pozyskiwania grantów i dofinansowań na działalność kulturalną księgarni,
 • utrzymywanie w księgarni przyjaznej, kulturalnej atmosfery, w tym utrzymywanie porządku i dbanie o atrakcyjną ekspozycję książek oraz wystrój wnętrza.

 Wymagania: 

 • kompetencje interpersonalne, otwartość i miłość do książek
 • doświadczenie w pracy w księgarni i znajomość rynku wydawniczego,
 • samodzielność, inicjatywa oraz poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • dobra organizacja pracy, wielozadaniowość
 • gotowość do współpracy z działem programowym IKM
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • umiejętność obsługi mediów społecznościowych,
 • zmysł estetyczny,
 • dyspozycyjność w godzinach otwarcia księgarni (praca 5 dni w tygodniu, w tym w soboty),

 Mile widziane: 

 • wyższe wykształcenie,
 • zainteresowanie literaturą z obszarów wymienionych w profilu księgarni oraz literaturą dziecięcą
 • doświadczenie w organizowaniu wydarzeń literackich

 Oferujemy:

 • dobrą atmosferę pracy w instytucji o wieloletnim doświadczeniu, realizującej wydarzenia kulturalne o wysokiej wartości merytorycznej,
 • współtworzenie autorskiej księgarni/sklepu w nowej siedzibie IKM – Kunszcie Wodnym zlokalizowanego w sercu miasta (Targ Rakowy 11)
 • możliwość doszkalania, wpływania na kształtowanie działań związanych z literaturą
 • pracę w oparciu o umowę o pracę lub stałą współpracę (umowa o współprowadzeniu księgarni)
 • wynagrodzenie w wysokości 5000 – 5500 zł brutto
 • możliwość ruchomego czasu pracy

WARUNKI APLIKOWANIA

Kandydatki i kandydatów na stanowisko księgarki/księgarza prosimy o przesyłanie CV poprzez serwis Pracuj.pl lub na adres: praca@ikm.gda.pl w terminie do dnia 3 lipca 2023 roku (w temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska, którego dotyczy rekrutacja). Skontaktujemy się z wybranymi kandydatkami kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
W celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o załączenie do Pani/Pana aplikacji wypełnionej i podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Wymagana treść klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządową instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Opcjonalnie: Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę – Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w Pana/Pani aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pana/Pani udziałem.
Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz Klauzula informacyjna RODO zamieszczone są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i Klauzula RODO_2023

Ogłoszenie o naborze na kierownika/czkę działu literackiego

Instytut Kultury Miejskiej – samorządowa instytucja kultury miasta Gdańska – poszukuje osoby na stanowisko Kierowniczki/Kierownika Działu Literackiego.

Działalność Instytutu Kultury Miejskiej oraz Działu Literackiego IKM:
Tworzymy wydarzenia dla i z udziałem mieszkańców. Interesuje nas kultura miejska, działania w przestrzeni publicznej oraz kultura czytelnicza. Jesteśmy organizatorem festiwalu Europejski Poeta Wolności towarzyszącego wręczeniu Nagrody Europejski Poeta Wolności oraz Gdańskich Spotkań Literackich Odnalezione w tłumaczeniu, podczas których wręczana jest Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. T. Boya-Żeleńskiego. Wydajemy m.in. publikacje wokół przekładu, poezję nominowanych do Nagrody Europejski Poeta Wolności, książki o Gdańsku i tożsamości miasta. Organizujemy rezydencje literackie, warsztaty, debaty i inne spotkania literackie.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie:

 • programować działania literackie IKM zgodnie z przyjętymi celami instytucji,
 • przygotowywać autorskie koncepcje cykli spotkań wokół literatury,
 • współpracować z sieciami europejskimi, nawiązywać nowe partnerstwa,
 • zarządzać i realizować projektami takimi jak: festiwale, projekty wydawnicze, programy rezydencyjne, spotkania autorskie,
 • zarządzać Działem Literackim,
 • współpracować z Działem Produkcji i z Działem Komunikacji w zakresie realizacji i promocji wydarzeń literackich,
 • działać na rzecz promocji literatury i czytelnictwa,
 • przygotowywać dokumentację i merytorycznie koordynować postępowania w zakresie zamówień publicznych oraz opracowywać umowy na potrzeby Działu Literackiego,
 • przygotowywać sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizowanych działań;
 • współpracować z firmami zewnętrznymi (drukarnie, graficy, redakcje mediów, etc.),
 • nawiązywać i rozwijać relacje oraz wzmacniać partnerstwa z gdańskim, ogólnopolskim i międzynarodowym środowiskiem literackim i translatorskim;
 • zarządzać podległym zespołem pracowników i współpracowników;

Idealna kandydatka/kandydat:

 • kocha literaturę
 • posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, budżetami i w realizacji wydarzeń takich jak festiwale czy konferencje o profilu kulturalno-społeczno-artystycznym;
 • posiada wykształcenie wyższe magisterskie;
 • zna środowisko literackie w Polsce, w tym w Trójmieście
 • komunikuje się w języku angielskim w mowie i piśmie;
 • posiada wysoką kulturę osobistą;
 • efektywnie organizuje pracę własną i w zespole;

Mile widziane:

 • doświadczenie pracy w instytucji kultury lub organizacji samorządowej

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (początkowo na okres 3 miesięcy oraz możliwość przedłużenia na czas dłuższy i/lub nieokreślony);
 • możliwość pracy w trybie elastycznym (grafik pracy);
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udziału w szkoleniach i warsztatach;
 • pracę w kreatywnym, profesjonalnym zespole;
 • dofinansowanie do okularów korekcyjnych, świadczenie urlopowe;
 • wynagrodzenie w wysokości 5200 – 5600 zł brutto i (w tym dodatek funkcyjny).

Kandydatki i kandydatów na stanowisko Kierowniczki/Kierownika Działu Literackiego w Instytucie Kultury Miejskiej prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@ikm.gda.pl w terminie do dnia 25 czerwca 2023 roku (w temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska pracy, jakiego dotyczy rekrutacja). Skontaktujemy się z wybranymi kandydatkami i kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

W celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w dokumentach rekrutacyjnych (CV) prosimy zamieścić klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
Wymagana treść klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządową instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Opcjonalnie: Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę – Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w Pana/Pani aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pana/Pani udziałem.
W oparciu o art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że

 • Administratorem Pani/Pana danych jest Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 12/11, adres mailowy: iodo@ikm.gda.pl.
 • Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, dane do korespondencji: jak w punkcie powyżej adres e-mail: iodo@ikm.gda.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacji (o ile wyraził/a Pan/Pani na to zgodę) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji i przedawnienia roszczeń, a w wypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 24 miesięcy od daty przekazania nam danych lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, z zastrzeżeniem przepisów RODO, w tym art. 18 RODO, przenoszenia danych oraz prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 RODO. W wypadku, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia przez Pana/Panią udziału w procesie rekrutacji.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 • Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: iodo@ikm.gda.pl  lub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres siedziby IKM.

 

Pobierz Zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzulę RODO

Ogłoszenie o konkursie – księgarnia Kunszt Wodny

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Instytut Kultury Miejskiej ogłasza dwuetapowy konkurs na najem i prowadzenie księgarni/sklepu z designem w nowej siedzibie IKM w Kunszcie Wodnym w Gdańsku przy Targu Rakowym 11.

Kunszt Wodny będzie siedzibą IKM. W Kunszcie Wodnym znajdować się będą m.in. sala makiety, sala audytoryjna (z funkcją kinową), sale warsztatowe, księgarnia/sklep z designem. IKM będzie realizował w Kunszcie Wodnym działania kulturalne, edukacyjne i artystyczne (m.in. prowadzenie kina, organizacja koncertów, spotkań autorskich, debat, szkoleń i konferencji, prowadzenie stałej ekspozycji makiety Śródmieścia Miasta Gdańska, udzielanie informacji kulturalnej turystom i mieszkańcom).

W siedzibie IKM chcemy prezentować publikacje, które inspirują, podejmują ważne, aktualne tematy, wywołują dyskusję i pozwalają lepiej rozumieć świat. W szczególności tytuły, które dotyczą:  

 •  miasta, urbanistyki, socjologii miasta, 
 •  Gdańska, 
 •  architektury, sztuki, designu, 
 •  życia w społeczeństwie (antropologia, filozofia, socjologia, ekologia, przyszłość, technologia), 
 •  zarządzania kulturą, marketingu kultury, rozwijania kompetencji ludzi kultury,
 •  literatury faktu, 
 •  poezji i przekładu, filozofii literatury, 

…a także nowości literackie.

Ponadto, chcemy by w tym miejscu był też dostępny asortyment przedmiotów nieksiążkowych takich jak: przedmioty sztuki użytkowej, oryginalne prezenty związane z Gdańskiem, plakaty, grafiki artystów, limitowane serie przedmiotów zaprojektowanych przez artystów, a także artykuły związane z działaniami IKM.  

Szczegółowe oczekiwania w zakresie charakteru oferty oraz działalności Księgarni zostały przedstawione w Załączniku nr 2 do Regulaminu Konkursu.

 

JAK BĘDZIEMY WYBIERAĆ? 
 
Liczy się dla nas nieszablonowe podejście, wysoka jakość oraz otwartość formuły w jakiej będzie prowadzona Księgarnia, dlatego będziemy oceniać atrakcyjność i innowacyjność koncepcji jej prowadzenia oraz dotychczasowe doświadczenie Oferenta. Dokładne kryteria oceny zostały opisane w Regulaminie Konkursu. 

Do etapu II konkursu IKM zaprosi wybranych oferentów, z którymi będą prowadzone negocjacje. Na koniec negocjacji poprosimy o przedstawienie ostatecznych ofert. 

OFERTY 
 
Konkurs prowadzony jest w oparciu o Regulamin i szczegółowe zasady postępowania konkursowego na wybór najemcy księgarni/sklepu z designem. Konkurs ma charakter otwarty, udział w konkursie może wziąć każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także podmioty te występujące wspólnie, jeśli spełniają warunki określone w Regulaminie.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej, Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, pokój nr 6 w terminie do dnia 9 czerwca 2023 r. do godz. 16:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta konkursowa na najem pomieszczeń w Kunszcie Wodnym z przeznaczeniem na działalność Sklepu”. O złożeniu oferty w terminie decyduje data jej wpływu do IKM.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2023 r.

W przypadku zapytań w sprawach związanych z postepowaniem prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt) w godz. 10-16: Ana Matusevic, tel. 664 975 905 lub mail: ana.matusevic@ikm.gda.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej, Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, pokój nr 6 w terminie do dnia 9 czerwca 2023 r. do godz. 16:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta konkursowa na najem pomieszczeń w Kunszcie Wodnym z przeznaczeniem na działalność Księgarni”. O złożeniu oferty w terminie decyduje data jej wpływu do IKM.

Księgarnia – regulamin konkursu
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oczekiwania i wymogi
Załącznik nr 3a – Projekty i wyposażenie
Załącznik nr 3b – Wykaz wyposażenia
Załącznik nr 4 – Umowa najmu – Księgarnia Kunszt Wodny

Ogłoszenie specjalista ds. obsługi technicznej

Rekrutacja do Działu administracyjno – technicznego.
Instytut Kultury Miejskiej – samorządowa instytucja kultury miasta Gdańska poszukuje trzech osób na stanowisko Specjalista ds. obsługi technicznej.
Poszukujemy osób zajmujących się obsługą techniczną wydarzeń kulturalnych, specjalizujących się w dziedzinach oświetlenia scenicznego, nagłośnienia lub realizowania transmisji wideo na żywo. Miejscem pracy będzie Instytut Kultury Miejskiej w nowej siedzibie – budynku Kunsztu Wodnego przy Targ Rakowym 11. Obsługa wydarzeń dotyczy głównie sali audytoryjnej nowego budynku i sal multimedialnych. Chcemy stworzyć zespół, który będzie poszerzał i uzupełniał kompetencje, współpracował z działami merytorycznymi i aktywnie współtworzył ofertę wydarzeniową Instytutu Kultury Miejskiej. Zależy nam na stworzeniu zespołu, w którym każda z osób będzie miała wiodącą odpowiedzialność za jeden z obszarów (oświetlenie, dźwięk, realizacja wizualna) z jednoczesną możliwością uzupełniania swoich kompetencji, gdy będzie to potrzebne.
Zakres obowiązków: 

 • obsługa techniczna wydarzeń kulturalnych organizowanych w budynku Kunsztu Wodnego, pod kątem:
  • realizacji oświetlenia scenicznego i/lub
  • realizacji nagłośnienia i odsłuchu na scenie i/lub
  • realizacji transmisji wideo na żywo
 • przygotowywanie sali audytoryjnej i multimedialnych pod kątem wymagań danego wydarzenia, w tym obsługa mechaniki sceny, mechaniki trybuny oraz mechaniki mostów oświetleniowych,
 • obsługa pokazów filmowych i prezentacji,
 • obsługa systemu inspicjenta w czasie trwania wydarzeń,
 • dostosowywanie wyposażenia sali audytoryjnej pod kątem wprowadzania nowych technologii,
 • konsultacja oraz wsparcie techniczne wydarzeń organizowanych w sali audytoryjnej przez podmioty zewnętrzne,
 • utrzymywanie sali audytoryjnej oraz znajdującego się w niej sprzętu w stanie sprawności technicznej.

Wymagania

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne, 
 • doświadczenie w obsłudze technicznej wydarzeń kulturalnych lub rozrywkowych, 
 • umiejętność czytania riderów technicznych,
 • dobra organizacja czasu i pracy własnej. 

Mile widziane: 

 • doświadczenie pracy w instytucji kultury, 
 • znajomość protokołu dmx oraz konsoli oświetleniowej serii grandMA,
 • znajomość protokołów Dante, AVB, Madi oraz konsoli nagłośnieniowej firmy DiGiCo
 • Doświadczenie w pracy z kamerami PTZ
 • Umiejętność obsługi projektorów kinowych firmy Barco

Oferujemy: 

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (początkowo na okres 3 miesięcy oraz możliwość przedłużenia na czas dłuższy i/lub nieokreślony); możliwość pracy w trybie elastycznym (grafik pracy), 
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udziału w szkoleniach i warsztatach, 
 • pracę w kreatywnym, profesjonalnym zespole 
 • wynagrodzenie w wysokości 4500 – 5400 zł brutto

Kandydatów i kandydatki na stanowisko Specjalista/Specjalistka ds. obsługi technicznej w Instytucie Kultury Miejskiej prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@ikm.gda.pl w terminie do dnia 22 maja 2023 roku (w temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska pracy, jakiego dotyczy rekrutacja). Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Rekrutacja będzie miała dwa etapy: analiza nadesłanych CV oraz rozmowa z kandydatką/kandydatem. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 
W celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w dokumentach rekrutacyjnych (CV) prosimy zamieścić klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych: 
Wymagana treść klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządową instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 
Opcjonalnie: Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę – Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w Pana/Pani aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pana/Pani udziałem. 
Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz Klauzula informacyjna RODO zamieszczone są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i Klauzula RODO_2023

KONKURS NA NAJEM POMIESZCZEŃ W KUNSZCIE WODNYM Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNĄ

Instytut Kultury Miejskiej informuje, że przedłuża termin składania ofert w konkursie na najem pomieszczeń w Kunszcie Wodnym w Gdańsku, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

Nowy termin składania ofert: 25 maja 2023 r. godz. 14:00.

Z Operatorem wybranym w konkursie zostanie zawarta umowa najmu lokalu na okres 10 lat, z możliwością przedłużenia.

Zapraszamy do zapoznania się warunkami konkursu i składania ofert.

Ogłoszenie o konkursie_po zmianie 12.05.2023

Regulamin konkursu_po zmianie 12.05.2023

Załącznik 1_Formularz ofertowy_po zmianie 12.05.2023

Załącznik 2_Oczekiwania i wymogi

Załącznik 3_Projekty budowalne i branżowe (pakiet)

Załącznik 4_Projekty wnętrz i mebli (pakiet)

Załącznik 5_Wykaz wyposażenia sali restauracyjnje i tarasu

Zmieniony Załącznik ze wzorem umowy najmu zostanie zamieszczony wkrótce.

Rekrutacja: Specjalista/Specjalistka ds. administracji

Instytut Kultury Miejskiej – samorządowa instytucja kultury miasta Gdańska poszukuje osoby na stanowisko Specjalista/Specjalistka ds. administracji.

Szukamy osoby, która specjalizuje się w zajmowaniu sprawami administracyjnymi.

Działalność Instytutu Kultury Miejskiej:

Tworzymy wydarzenia dla i z udziałem mieszkańców. Interesuje nas kultura miejska, działania w przestrzeni publicznej oraz kultura czytelnicza. Naszym celem jest zwiększenie roli kultury w życiu miasta, angażowanie mieszkańców do jej aktywnego współtworzenia, badanie nowych zjawisk w kulturze, działania eksperymentalne, które otwierają mieszkańców na nowe formy uczestnictwa.
IKM organizuje projekty związane z rozwojem tożsamości lokalnej (Lokalni Przewodnicy i przewodniczki, Gdańskie Miniatury, projekty herstoryczne, Metropolitanka), oraz obecnością sztuki w przestrzeni publicznej (Festiwal Narracje – Instalacje i interwencje w przestrzeni publicznej, Miejsca, Sekrety). Jesteśmy organizatorem festiwalu Europejski Poeta Wolności i Gdańskich Spotkań Literackich „Odnalezione w tłumaczeniu”. W ramach działania na rzecz kadr kultury organizujemy m.in. Konferencję Marketing w Kulturze, warsztaty, szkolenia, webinary. Badamy kulturę, upowszechniamy badania (Obserwatorium Kultury). Wydajemy publikacje.

Od jesieni 2023 Instytut Kultury Miejskiej działać będzie w nowej siedzibie – budynku Kunsztu Wodnego.

Zakres obowiązków:

 • obsługa administracyjna działalności IKM (w tym najemców korzystających z pomieszczeń i sprzętu IKM),
 • obsługa bieżąca najemców komercyjnych i partnerów korzystających z sal i przestrzeni w obiekcie
 • obsługa administracyjna obiektu stacjonarnie, odczyty liczników, rozliczanie mediów, codzienne monitorowanie porządku na terenie obiektu wraz z raportowaniem i inne zadania bieżące,
 • współpraca z firmami odpowiedzialnymi za ochronę oraz sprzątanie obiektu
 • współpraca z działami produkcji i programowym w zakresie realizacji działań w IKM
 • rozliczanie i nadzór nad eksploatacją miejsc parkingowych
 • organizowanie sprawnej pracy biura, zapewnienie sprawnego i terminowego odbioru, przekazywania i wysyłki korespondencji,
 • nadzór nad zaopatrzeniem w artykuły niezbędne dla funkcjonowania biura
 • nadzór nad sprawami gospodarczymi, transportem, zakupami sprzętowymi związanymi z utrzymaniem i pracą zespołu IKM
 • obsługa BIP instytucji
 • inne zlecone przez przełożonego polecenia w zakresie administracyjnej obsługi budynku– siedziby IKM.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne,
 • minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • doświadczenie w pracy ds. spraw technicznych i administracyjnych,
 • dobra organizacja czasu i pracy własnej i podległych pracowników.

Mile widziane:

 • doświadczenie pracy w instytucji publicznej, w szczególności w instytucji kultury,
 • doświadczenie w technicznym utrzymaniu budynku, obsłudze instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacyjnych, systemów BMS.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (początkowo na okres 3 miesięcy oraz możliwość przedłużenia na czas dłuższy i/lub nieokreślony); możliwość pracy w trybie elastycznym (grafik pracy),
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udziału w szkoleniach i warsztatach,
 • pracę w kreatywnym, profesjonalnym zespole
 • wynagrodzenie w wysokości 5000 – 6000 zł brutto

Kandydatów i kandydatki na stanowisko Specjalista ds. administracji w Instytucie Kultury Miejskiej prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@ikm.gda.pl w terminie do dnia 30 kwietnia 2023 roku (w temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska pracy, jakiego dotyczy rekrutacja). Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Rekrutacja będzie miała dwa etapy: analiza nadesłanych CV oraz rozmowa z kandydatką/kandydatem. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

W celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w dokumentach rekrutacyjnych (CV) prosimy zamieścić klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

Wymagana treść klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządową instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Opcjonalnie: Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę – Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w Pana/Pani aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pana/Pani udziałem.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz Klauzula informacyjna RODO zamieszczone są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Rekrutacja_Specjalista:Specjalistka ds. administracji

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i Klauzula RODO_2023

Rekrutacja: Specjalista/Specjalistka ds. techniki i administracji

Instytut Kultury Miejskiej – samorządowa instytucja kultury miasta Gdańska poszukuje osoby na stanowisko Specjalista/Specjalistka ds. techniki i administracji.

Szukamy osoby, która specjalizuje się w obsłudze technicznej budynków oraz posiada doświadczeniem w pracy i współpracy z działem administracji.

Działalność Instytutu Kultury Miejskiej:

Tworzymy wydarzenia dla i z udziałem mieszkańców. Interesuje nas kultura miejska, działania w przestrzeni publicznej oraz kultura czytelnicza. Naszym celem jest zwiększenie roli kultury w życiu miasta, angażowanie mieszkańców do jej aktywnego współtworzenia, badanie nowych zjawisk w kulturze, działania eksperymentalne, które otwierają mieszkańców na nowe formy uczestnictwa.
IKM organizuje projekty związane z rozwojem tożsamości lokalnej (Lokalni Przewodnicy i przewodniczki, Gdańskie Miniatury, projekty herstoryczne Metropolitanka), oraz obecnością sztuki w przestrzeni publicznej (Festiwal Narracje – Instalacje i interwencje w przestrzeni publicznej, Miejsca, Sekrety). Jesteśmy organizatorem festiwalu Europejski Poeta Wolności i Gdańskich Spotkań Literackich „Odnalezione w tłumaczeniu”. W ramach działania na rzecz kadr kultury organizujemy m.in. Konferencję Marketing w Kulturze, warsztaty, szkolenia, webinary. Badamy kulturę, rozpowszechniamy badania (Obserwatorium Kultury). Wydajemy publikacje.

Od jesieni 2023 Instytut Kultury Miejskiej działać będzie w nowej siedzibie – budynku Kunsztu Wodnego.

Zakres obowiązków:

 • działania z zakresu technicznej i administracyjnej obsługi budynku – siedziby IKM i organizowanych przez IKM wydarzeń,
 • obsługa budynku w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, wentylacji i klimatyzacji, SAP, CCTV, SKD, SSWiN, DSO, instalacji sanitarnych i innych w obiekcie, synchronizacja w/w systemów, samodzielnie i we współpracy z wyspecjalizowanymi wykonawcami,
 • bieżąca dbałość o powierzone urządzenia i nadzór nad ich prawidłową eksploatacją,
 • diagnostyka usterek, raportowanie zgłoszeń,
 • udział w czynnościach przygotowawczych do realizacji zadań inwestycyjno- remontowych w budynku – siedzibie IKM,
 • wsparcie techniczne w zakresie działania wyposażenia sal multimedialnych, księgarni, bistro, kaskady wodnej, Sali warsztatowej 1 i Sali warsztatowej 2,
 • zmiany aranżacji pomieszczeń w zależności od funkcji i działań realizowanych w części publicznej budynku,
 • przyjmowanie i załatwienie spraw interwencyjnych oraz zgłoszeń awaryjnych związanych z eksploatacją budynku i terenu przyległego,
 • obsługa serwerowni,
 • obsługa IT – bezpośrednio i we współpracy z zewnętrznymi usługodawcami w zakresie:
  • dobór i wdrożenie odpowiedniego oprogramowania dla personelu,
  • bieżąca naprawa i koordynacja serwisów gwarancyjnych sprzętu,
  • prace dodatkowe – rozwój dotychczasowych systemów lub projektów teleinformatycznych,
  • RODO, bezpieczeństwo informacji i danych osobowych
  • rozwoju dotychczasowych systemów lub projektów teleinformatycznych
 • wsparcie techniczne dla przestrzeni biurowych w IKM
 • akceptacja merytoryczna faktur technicznych wykonanych usług
 • możliwa opcja asysty w trakcie wydarzeń organizowanych w siedzibie IKM i w przestrzeni publicznej w dodatkowych godzinach (rozliczana godzinowo)

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne,
 • minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • dobra organizacja czasu i pracy własnej,
 • doświadczenie w technicznym utrzymaniu budynku, obsłudze instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacyjnych, systemów BMS.

Mile widziane:

 • doświadczenie pracy w instytucji publicznej,

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (początkowo na okres 3 miesięcy oraz możliwość przedłużenia na czas dłuższy i/lub nieokreślony); możliwość pracy w trybie elastycznym (grafik pracy),
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udziału w szkoleniach i warsztatach,
 • wynagrodzenie w wysokości 5000 – 6500 zł brutto
 • pracę w kreatywnym, profesjonalnym zespole.

Kandydatów i kandydatki na stanowisko Specjalista ds. techniki i administracji w Instytucie Kultury Miejskiej prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@ikm.gda.pl w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 roku (w temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska pracy, jakiego dotyczy rekrutacja). Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Rekrutacja będzie miała dwa etapy: analiza nadesłanych CV oraz rozmowa z kandydatką/kandydatem. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

W celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w dokumentach rekrutacyjnych (CV) prosimy zamieścić klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

Wymagana treść klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządową instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Opcjonalnie: Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę – Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w Pana/Pani aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pana/Pani udziałem.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz Klauzula informacyjna RODO zamieszczone są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Rekrutacja_specjalista:specjalista_ds techniki i administracji

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i Klauzula RODO_2023

KONKURS NA KURATORA / KURATORKĘ PROGRAMU FILMOWEGO IKM

Instytut Kultury Miejskiej, miejska instytucja samorządowa w Gdańsku będąca operatorem Gdańskiego Funduszu Filmowego oraz organizatorem pokazów filmowych, debat, spotkań autorskich i festiwali, ogłasza konkurs na stanowisko kuratora/kuratorki programu filmowego IKM w nowej siedzibie, czyli w budynku Kunsztu Wodnego przy Targu Rakowym 11 w Gdańsku. Działalność filmowa (kino) będzie funkcjonować 3-4 dni w tygodniu przez cały rok. Szukamy osoby, która zajmie się programem i koordynacją działań filmowych i edukacji filmowej. Chcemy prezentować kino fabularne, dokumentalne, animację – filmy długo- i krótkometrażowe, kierowane do publiczności dorosłej i młodszej.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • opracowanie autorskiego programu rocznego działań o charakterze filmowym odbywających się w IKM w nowej siedzibie, czyli cykli filmowych, spotkań z twórcami i twórczyniami, prelekcji przed seansami oraz innych wydarzeń około-filmowych o charakterze autorskim uwzględniające różne grupy odbiorców,
 • opracowywanie miesięcznych repertuarów kina IKM w budynku Kunsztu Wodnego
 • kontakt z dystrybutorami w celu pozyskania licencji i kopii filmów, negocjowanie warunków wypożyczeń filmów;
 • przygotowywanie dokumentów (zamówienia, umowy) związanych z działalnością kina i nadzór nad ich prawidłowym obiegiem w instytucji;
 • raportowanie z bieżącej działalności kina do dystrybutorów, organizacji praw autorskich, PISF-u, GUS-u, innych;
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych na temat działalności kina i repertuaru we współpracy z działem komunikacji i promocji IKM;
 • koordynacja działań edukacyjnych w obszarze edukacji medialnej i filmowej
 • w przypadku posiadania odpowiednich kompetencji i chęci – prowadzenie prelekcji przed seansami;
 • pisanie wniosków i pozyskiwanie środków zewnętrznych.

WYMAGANIA

 • wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie kierunkowe: filmoznawstwo, kulturoznawstwo;
 • doświadczenie w planowaniu repertuaru oraz współpracy z dystrybutorami filmowymi
 • kompetencje interpersonalne i miłość do kina

OFERUJEMY

 • dobrą atmosferę pracy w instytucji o wieloletnim doświadczeniu, realizującej wydarzenia kulturalne o wysokiej wartości merytorycznej,
 • współtworzenie nowego, doskonale wyposażonego kina w nowej siedzibie IKM – Kunszcie Wodnym zlokalizowanego w sercu miasta (Targ Rakowy 11)
 • możliwość doszkalania, wpływania na kształtowanie działań związanych z Gdańskim Funduszem Filmowym i Gdańską Komisją Filmową
 • pracę w oparciu o umowę o pracę lub stałą współpracę
 • wynagrodzenie w wysokości 4500 – 5000 zł brutto
 • przewidywany czas zatrudnienia: od czerwica/lipca 2023 r.

 

WARUNKI APLIKOWANIA

Kandydatki i kandydatów na stanowisko kuratorki / kuratora programu filmowego prosimy o przesyłanie CV poprzez serwis Pracuj.pl lub na adres: praca@ikm.gda.pl w terminie do dnia 7 maja 2023 roku (w temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska, którego dotyczy rekrutacja). Skontaktujemy się z wybranymi kandydatkami kandydatami. Rekrutacja będzie miała trzy etapy: CV, rozmowa oraz zadanie rekrutacyjne. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

W celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o załączenie do Pani/Pana aplikacji wypełnionej i podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 

Wymagana treść klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządową instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Opcjonalnie: Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę – Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w Pana/Pani aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pana/Pani udziałem.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz Klauzula informacyjna RODO zamieszczone są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie_konkurs kurator:kuratorka programu filmowego

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i Klauzula RODO_2023

Rekrutacja: Kierownik Działu administracyjno – technicznego

Instytut Kultury Miejskiej – samorządowa instytucja kultury miasta Gdańska poszukuje osoby na stanowisko Kierownik działu administracyjno – technicznego.

Szukamy osoby, która specjalizuje się w zarządzaniu zespołami i pracownikami technicznymi oraz zespołami i sprawami administracyjnymi.

Działalność Instytutu Kultury Miejskiej oraz przeprowadzka do nowej siedziby

Tworzymy wydarzenia dla i z udziałem mieszkańców. Interesuje nas kultura miejska, działania w przestrzeni publicznej oraz kultura czytelnicza. Jesteśmy organizatorem festiwalu Europejski Poeta Wolności oraz Gdańskich Spotkań Literackich „Odnalezione w tłumaczeniu”. Wydajemy m.in. publikacje wokół przekładu, poezję nominowanych do Nagrody Europejski Poeta Wolności, książki o Gdańsku i tożsamości miasta. Organizujemy debaty, warsztaty oraz szkolenia. W 2023 roku planowane są przenosiny IKM do nowej siedziby – Kunsztu Wodnego – budynku o powierzchni użytkowej 3184 m2 położonego w gdańskim Śródmieściu w sąsiedztwie Forum Gdańsk, która umożliwi rozszerzenie oferty dla publiczności o wydarzenia audiowizualne, performatywne i filmowe oraz prowadzenie dodatkowej działalności gospodarczej w postaci wynajmu przestrzeni, sprzedaży książek, bistro.

Zakres obowiązków:

 • zarządzanie zespołem Działu techniczno – administracyjnego,
 • kontrola i koordynacja działań z zakresu technicznej obsługi obiektu – siedziby IKM i organizowanych przez IKM wydarzeń,
 • utrzymanie w sprawności technicznej w/w budynku i jego wyposażenia,
 • nadzór nad negocjacjami, podpisaniem i realizacją umów zawieranych przez Dział z podmiotami zewnętrznymi,
 • nadzór nad dokumentacją i działaniami związanymi z ochroną p.poż i bhp,
 • określanie bieżących potrzeb utrzymania eksploatacyjnego obiektu – siedziby IKM – remonty, naprawy, konserwacja,
 • dozór nad obsługą, serwisowaniem oraz dokumentacją urządzeń i systemów dostępnych w obiekcie – siedzibie IKM,
 • współpraca z Urzędem Miasta Gdańska i podległymi mu jednostkami m.in. Gdańskie Nieruchomości, Biura Prezydenta ds. Kultury, ZDiZ, oraz innymi pozostałymi organizacjami zewnętrznymi w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu,
 • kontrola i zarządzanie obsługą systemu BMS w obiekcie – siedzibie IKM,
 • przyjmowanie i załatwienie spraw interwencyjnych oraz zgłoszeń awaryjnych związanych z eksploatacją budynku i terenu przyległego,
 • nadzór nad obsługą obiektu w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, wentylacji i klimatyzacji, SAP, CCTV, SKD, SSWiN, DSO, instalacji sanitarnych i innych w obiekcie,
 • udział w czynnościach przygotowawczych do realizacji zadań inwestycyjno- remontowych w budynku – siedzibie IKM,
 • opracowywanie rocznych planów utrzymania obiektu, planów inwestycyjnych oraz tworzenie sprawozdań w tym zakresie,
 • nadzór nad prawidłowym prowadzeniem spraw w zakresie podatków i opłat od nieruchomości,
 • zarządzanie budżetem Działu techniczno- administracyjnego z zachowaniem zasad przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz wyznaczonych limitów finansowych,
 • inne zlecone przez przełożonego polecenia w zakresie technicznej obsługi budynku– siedziby IKM.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne,
 • minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołami i organizowaniu pracy pracowników technicznych i administracyjnych,
 • dobra organizacja czasu i pracy własnej i podległych pracowników.

Mile widziane:

 • doświadczenie pracy w instytucji publicznej, w szczególności w instytucji kultury,
 • doświadczenie w technicznym utrzymaniu budynku, obsłudze instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacyjnych, systemów BMS.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (początkowo na okres 3 miesięcy oraz możliwość przedłużenia na czas dłuższy i/lub nieokreślony); możliwość pracy w trybie elastycznym (grafik pracy),
 • wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 6500-8500 zł brutto (w zależności od stażu pracy i doświadczenia),
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udziału w szkoleniach i warsztatach,
 • pracę w kreatywnym, profesjonalnym zespole.

Kandydatów i kandydatki na stanowisko Kierownik Działu administracyjno – technicznego w Instytucie Kultury Miejskiej prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@ikm.gda.pl w terminie do dnia 21 lutego 2023 roku (w temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska pracy, jakiego dotyczy rekrutacja). Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Rekrutacja będzie miała dwa etapy: analiza nadesłanych CV oraz rozmowa z kandydatką/kandydatem. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

W celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o załączenie do Pani/Pana aplikacji wypełnionej i podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Podanie przez Pani/Pana danych osobowych zawartych w Pani/Pana aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przekazanie formularza zgód, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pani/Pana udziałem.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz Klauzula informacyjna RODO zamieszczone są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie rekrutacja Kierownik Działu adm-techn IKM

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i Klauzula RODO_2023Projekt i wykonanie wp-expert