BIP Instytutu Kultury Miejskiej

Wyszukaj w biuletynie...

Informacja o aktualnych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy Pzp

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji – dalej zwane „postępowaniem” – na postawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605):

Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna osób, nieruchomości, mienia, terenów i urządzeń usytuowanych przy ul. Targ Rakowy 11 w Gdańsku oraz imprez wewnętrznych i plenerowych organizowanych przez Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku

Termin składania ofert: 15.12.2023 r.

Postępowanie prowadzone jest przez na platformie eZamowienia

www.ezamowienia.gov.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 2023/BZP 00539412/01 z dnia 7 grudnia 2023 r.

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-626f6e4c-94e7-11ee-9ee7-e2087ac16d09


Historia zmian
2023-12-07 @ 22:42:27 Katarzyna Wińska-Rużewicz


Informacje o treści
Wytworzyono przez
Opublikowano przez Katarzyna Wińska-Rużewicz
Data udostępnienia 7 grudnia 2023
Projekt i wykonanie wp-expert