BIP Instytutu Kultury Miejskiej

Wyszukaj w biuletynie...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika/Kierowniczki zespołu ds. komunikacji

Instytut Kultury Miejskiej – samorządowa instytucja kultury miasta Gdańska poszukuje osoby na stanowisko Kierownik/Kierowniczka zespołu ds. komunikacji


Działalność Instytutu Kultury Miejskiej:
Tworzymy wydarzenia dla i z udziałem mieszkańców. Interesuje nas kultura miejska, działania w przestrzeni publicznej oraz kultura czytelnicza. Naszym celem jest zwiększenie roli kultury w życiu miasta, angażowanie mieszkańców do jej aktywnego współtworzenia, badanie nowych zjawisk w kulturze, działania eksperymentalne, które otwierają mieszkańców na nowe formy uczestnictwa.
IKM organizuje projekty związane z rozwojem tożsamości lokalnej (Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki, Gdańskie Miniatury, Metropolitanka) oraz obecnością sztuki w przestrzeni publicznej (Festiwal Narracje- Instalacje i Interwencje w przestrzeni publicznej). Jesteśmy organizatorem festiwalu Europejski Poeta Wolności i Gdańskich Spotkań Literackich „Odnalezione w tłumaczeniu”. Jestęśmy operatorem Gdańskiego Funduszu Filmowego oraz Gdańskiej Komisji Filmowej. W ramach działania na rzecz kadr kultury organizujemy m.in. Konferencję Marketing w Kulturze, warsztaty, szkolenia. Badamy kulturę i rozpowszechniamy badania (Obserwatorium Kultury). Wydajemy publikacje i prowadzimy księgarnię. Instytut Kultury Miejskiej działa przy ul. Targ Rakowy 11, gdzie prowadzimy Punkt informacji Kulturalnej, kino, spotkania, debaty,  kameralne koncerty czy działania performatywne.

Osoba na stanowisku Kierownik/Kierowniczka zespołu ds. komunikacji będzie odpowiedzialna za:

– współtworzenie i wdrażanie strategii komunikacji i promocji  dla prowadzonych w IKM projektów,
– przygotowywanie i prowadznie działań promocyjnych,
– planowanie i koordynacja kampanii marketingowych,
– utrzymywanie i rozbudowywanie relacji z dziennikarzami, liderami opinii i ekspertami,
– organizację konferencji prasowych/wydarzeń specjalnych/eventów, itp.,
– tworzenie informacji prasowych, newsletterów, materiałów informacyjnych oraz materiałów promocyjno-reklamowych,
– nadzór  nad prowadzeniem strony internetowej i portalami społecznościowymi IKM,
– monitoring mediów i ocenę skuteczności prowadzonych działań, reagowaniem na zaistniałe wydarzenia medialne,
– bieżącą współpraca z kluczowymi partnerami, współpracownikami i dostawcami  zewnętrznymi
– koordynację działań Punktu Informacji Kulturalnej,
– pozyskiwanie publiczności oraz kanałów dotarcia do nowych odbiorców,
– inicjowanie i wdrażanie zasad komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
– inicjowanie i koordynowanie współpracy Działu Komunikacji z pozostałymi działami IKM przy realizowanych projektach,
– nadzór nad efektywnym gospodarowaniem budżetem Działu komunikacji,
– planowanie i koordynowanie pracy Działu oraz zarządzanie podległymi pracownikami,
– przygotowywanie planów, sprawozdań, raportów z wykonanych zadań.

Wymagania:
– wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: marketing, zarządzanie, dziennikarstwo, kulturoznawstwo)
– minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w obszarze komunikacji, promocji, marketingu,
– znajomość rynku i narzędzi marketingowych,
– praktyczna znajomość zasad tworzenia i wdrażania planów promocji i komunikacji,
– doskonałe posługiwanie się polszczyzną i językiem angielskim w mowie i piśmie,
– doświadczenie w pisaniu i redagowaniu informacji prasowych,
– kreatywność, otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań,
– swoboda w wystąpieniach publicznych – umiejętność prowadzenia prezentacji, moderowania dyskusji,
– wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne, umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji,
– bardzo dobra organizacja pracy.

Mile widziane:
– doświadczenie w zarządzaniu zespołem lub projektami
– doświadczenie związane z pracą w instytucji kultury lub organizacji pozarządowej o profilu kulturalno-społeczno-artystycznym

Oferujemy:
– pracę w kreatywnym, profesjonalnym zespole, otwartym na pomysły i inspiracje
– przestrzeń do kreowania i realizacji własnych pomysłów komunikacyjnych i poszukiwania niestandardowych rozwiązań
– zatrudnienie na umowę o pracę (początkowo na okres 3 miesięcy oraz możliwość przedłużenia na czas dłuższy i /lub nieokreślony
– podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udziału w szkoleniach i warsztatach,
– elastyczny czas pracy
– wynagrodzenie całkowite w wysokości 6500 zł – 7500 zł brutto uzależnione od posiadanego doświadczenia i kompetencji
– miejsce pracy: siedziba IKM, ul. Targ Rakowy 11

Kandydatów i kandydatki na stanowisko Kierownik/Kierowniczka zespołu ds. komunikacji prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@ikm.gda.pl w terminie do dnia 25 marca 2024 (w temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska pracy, jakiego dotyczy rekrutacja). Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Rekrutacja będzie miała dwa etapy: analiza nadesłanych CV oraz rozmowa z kandydatką/kandydatem. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

W celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w dokumentach rekrutacyjnych (CV) prosimy zamieścić klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

Wymagana treść klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządową instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Opcjonalnie: Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę – Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w Pana/Pani aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pana/Pani udziałem.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz Klauzula informacyjna RODO zamieszczone są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.


,Historia zmian
2024-03-15 @ 17:32:05 Łukasz Farysej


Informacje o treści
Wytworzyono przez
Opublikowano przez Łukasz Farysej
Data udostępnienia 15 marca 2024
Projekt i wykonanie wp-expert