BIP Instytutu Kultury Miejskiej

Wyszukaj w biuletynie...

Ogłoszenie o konkursie – księgarnia Kunszt Wodny

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Instytut Kultury Miejskiej ogłasza dwuetapowy konkurs na najem i prowadzenie księgarni/sklepu z designem w nowej siedzibie IKM w Kunszcie Wodnym w Gdańsku przy Targu Rakowym 11.

Kunszt Wodny będzie siedzibą IKM. W Kunszcie Wodnym znajdować się będą m.in. sala makiety, sala audytoryjna (z funkcją kinową), sale warsztatowe, księgarnia/sklep z designem. IKM będzie realizował w Kunszcie Wodnym działania kulturalne, edukacyjne i artystyczne (m.in. prowadzenie kina, organizacja koncertów, spotkań autorskich, debat, szkoleń i konferencji, prowadzenie stałej ekspozycji makiety Śródmieścia Miasta Gdańska, udzielanie informacji kulturalnej turystom i mieszkańcom).

W siedzibie IKM chcemy prezentować publikacje, które inspirują, podejmują ważne, aktualne tematy, wywołują dyskusję i pozwalają lepiej rozumieć świat. W szczególności tytuły, które dotyczą:  

  •  miasta, urbanistyki, socjologii miasta, 
  •  Gdańska, 
  •  architektury, sztuki, designu, 
  •  życia w społeczeństwie (antropologia, filozofia, socjologia, ekologia, przyszłość, technologia), 
  •  zarządzania kulturą, marketingu kultury, rozwijania kompetencji ludzi kultury,
  •  literatury faktu, 
  •  poezji i przekładu, filozofii literatury, 

…a także nowości literackie.

Ponadto, chcemy by w tym miejscu był też dostępny asortyment przedmiotów nieksiążkowych takich jak: przedmioty sztuki użytkowej, oryginalne prezenty związane z Gdańskiem, plakaty, grafiki artystów, limitowane serie przedmiotów zaprojektowanych przez artystów, a także artykuły związane z działaniami IKM.  

Szczegółowe oczekiwania w zakresie charakteru oferty oraz działalności Księgarni zostały przedstawione w Załączniku nr 2 do Regulaminu Konkursu.

 

JAK BĘDZIEMY WYBIERAĆ? 
 
Liczy się dla nas nieszablonowe podejście, wysoka jakość oraz otwartość formuły w jakiej będzie prowadzona Księgarnia, dlatego będziemy oceniać atrakcyjność i innowacyjność koncepcji jej prowadzenia oraz dotychczasowe doświadczenie Oferenta. Dokładne kryteria oceny zostały opisane w Regulaminie Konkursu. 

Do etapu II konkursu IKM zaprosi wybranych oferentów, z którymi będą prowadzone negocjacje. Na koniec negocjacji poprosimy o przedstawienie ostatecznych ofert. 

OFERTY 
 
Konkurs prowadzony jest w oparciu o Regulamin i szczegółowe zasady postępowania konkursowego na wybór najemcy księgarni/sklepu z designem. Konkurs ma charakter otwarty, udział w konkursie może wziąć każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także podmioty te występujące wspólnie, jeśli spełniają warunki określone w Regulaminie.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej, Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, pokój nr 6 w terminie do dnia 9 czerwca 2023 r. do godz. 16:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta konkursowa na najem pomieszczeń w Kunszcie Wodnym z przeznaczeniem na działalność Sklepu”. O złożeniu oferty w terminie decyduje data jej wpływu do IKM.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2023 r.

W przypadku zapytań w sprawach związanych z postepowaniem prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt) w godz. 10-16: Ana Matusevic, tel. 664 975 905 lub mail: ana.matusevic@ikm.gda.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej, Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, pokój nr 6 w terminie do dnia 9 czerwca 2023 r. do godz. 16:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta konkursowa na najem pomieszczeń w Kunszcie Wodnym z przeznaczeniem na działalność Księgarni”. O złożeniu oferty w terminie decyduje data jej wpływu do IKM.

Księgarnia – regulamin konkursu
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oczekiwania i wymogi
Załącznik nr 3a – Projekty i wyposażenie
Załącznik nr 3b – Wykaz wyposażenia
Załącznik nr 4 – Umowa najmu – Księgarnia Kunszt Wodny



Historia zmian
2023-05-24 @ 11:50:11 Łukasz Farysej
2023-05-22 @ 11:35:52 Łukasz Farysej
2023-05-22 @ 11:09:17 Łukasz Farysej


Informacje o treści
Wytworzyono przez
Łukasz Farysej
Opublikowano przez Łukasz Farysej
Data udostępnienia 22 maja 2023




Projekt i wykonanie wp-expert