BIP Instytutu Kultury Miejskiej

Wyszukaj w biuletynie...

Rekrutacja do zespołu Obserwatorium Kultury

Instytut Kultury Miejskiej ogłasza rekrutację na stanowisko: Specjalista ds. badań i projektów.

Szukamy badacza/badaczki zainteresowanych socjologią, antropologią miasta, urbanistyką w różnych aspektach, którzy chcieliby dołączyć do zespołu Obserwatorium Kultury i rozwijać swoje pasje badawcze i umiejętności organizacyjne.

Pełna treść ogłoszenia i wymogi rekrutacyjne:

Rekrutacja IKM do Obserwatorium Kultury

Kandydatów i kandydatki prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailowo lub składania osobiście w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiejw terminie do dnia do 11 stycznia 2019 r.

Konkurs na scenariusz widowiska audiowizualnego

Konkurs na scenariusz widowiska audiowizualnego

Informujemy, że Miasto Gdańsk ogłosiło konkurs na scenariusz widowiska audiowizualnego, przeznaczonego do  prezentacji w Sali makiety w budynku Kunsztu Wodnego w Gdańsku. Poszukiwany jest projekt, który czerpałby inspirację z bogatej historii miasta i jego kultury. Propozycje można składać do 4 listopada br.

Na podstawie Koncepcji scenariusza zostanie sporządzony scenariusz realizacyjny oraz finalnie: widowisko audiowizualne przeznaczone do wielokrotnej prezentacji w Sali z makietą Śródmieścia Gdańska w budynku Kunsztu Wodnego w Gdańsku. Szczegółowe wymagania, jakie musi spełnić scenariusz, można znaleźć w regulaminie konkursu.

Nagroda I w wysokości 10 000 zł brutto (dziesięć tysięcy złotych brutto),

Nagroda II w wysokości 7 000 zł brutto (dziesięć siedem złotych brutto),

Nagroda III w wysokości 5 000 zł brutto (pięć tysięcy złotych brutto),

Wyróżnienia.

Maksymalna łączna pula nagród wynosi 30 000 zł brutto (trzydzieści tysięcy zł brutto).

 

Regulamin konkursu: https://bip.gdansk.pl/zamowienia-publiczne/konkursu-na-koncepcje-scenariusza-widowiska-audiowizualnego-przeznaczonego-do-prezentacji-w-sali-makiety-w-budynku-kunsztu-wodnego-w-gdansku,a,153375

Organizatorem konkursu jest Gmina Miasta Gdańsk. Prace należy składać do Biura Zamówień Publicznych, mieszczącego się w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, przy ul. Nowe Ogrody 8/12, pok. nr 129.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z uczestnikami konkursu jest sekretarz konkursu Joanna Sidorczak-Heinsohn. Wszelką korespondencję związaną z konkursem należy kierować na adres: widowisko.kunszt.wodny@gdansk.gda.pl

Rekrutacja koordynatorów działań w ramach projektu UrbCultural Planning

Instytut Kultury Miejskiej ogłasza rekrutację koordynatorów działań w ramach projektu UrbCultural Planning.

UrbCultural Planning to projekt wspierający metody partycypacyjnego planowania przestrzennego z wykorzystaniem narzędzi kulturowych i artystycznych. Projekt będzie opierał się też na pracy z lokalnymi społecznościami w dzielnicach 6 europejskich
miast – w przypadku Gdańska będzie to Nowy Port i Dolne Miasto. Projekt realizowany jest ze wsparciem finansowym z programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Interreg Baltic Sea Region.

Aktualnie prowadzimy rekrutację koordynatorów działań w ramach projektu:

1) Koordynator merytoryczny dla działań z obszaru planowania przestrzennego

2) Koordynator dla działań partycypacyjnych w dzielnicy Nowy Port

3) Koordynator dla działań partycypacyjnych w dzielnicy Dolne Miasto

Planowana forma współpracy: umowa zlecenie.

Planowany okres współpracy: 24 miesiące; od maja 2019 roku do końca kwietnia 2021 roku.

Kandydatów i kandydatki prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailowo lub składania osobiście w siedzibie IKM w terminie do dnia do 17 maja 2019 r.

W ramach zgłoszenia należy przedstawić list motywacyjny, potwierdzający chęć uczestnictwa w projekcie, udokumentować doświadczenie w wymaganych obszarach oraz przedstawić oczekiwaną wysokość honorarium.

 

Ogłoszenia określające wymagania i zadania koordynatorów:

1) UrbCulturalPlanning – Koordynator merytoryczny dla działań z obszaru planowania przestrzennego

2) UrbCulturalPlanning – Koordynator w dzielnicy Nowy Port dla działań partycypacyjnych

3) UrbCulturalPlanning – Koordynator w dzielnicy Dolne Miasto dla działań partycypacyjnychProjekt i wykonanie wp-expert