BIP Instytutu Kultury Miejskiej

Wyszukaj w biuletynie...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Specjalista/specjalistka ds. badań

Stanowisko: Specjalista/specjalistka ds. badań

Szukamy badacza/badaczki zainteresowanego/zainteresowanej kulturą, antropologią miasta, urbanistyką i dołączeniem do zespołu Obserwatorium Kultury w Instytucie Kultury Miejskiej. 

W pracy z nami dobrze odnajdą się osoby, które: 

 • interesują się badaniami miejskimi, badaniami kultury, trendami,
 • mają analityczne podejście do problemów,
 • posiadają chęć uczenia się i przekazywania wiedzy, 
 • są zainteresowani tym, aby wiedza z badań była upowszechniana i stosowana,
 • dobrze współpracują w zespole i komunikują się ze współpracownikami, 
 • potrafią opisywać skomplikowane idee w przystępny sposób.

W pracy przydadzą się:

 • znajomość technik badań ilościowych i jakościowych, 
 • analiza statystyczna danych
 • doświadczenie badawcze,
 • wykształcenie wyższe, preferowane: socjologia, etnologia, antropologia kulturowa, kulturoznawstwo,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (obowiązkowa),
 • otwartość na różnorodność projektów – umiejętność szybkiego zdobywania wiedzy.

Oferujemy: 

 • początkowo pracę na umowę zlecenie, a następnie etat (umowa na zastępstwo)
 • możliwość rozwoju zawodowego przez szkolenia, konferencje, seminaria, 
 • możliwość rozwoju pasji i zainteresowań badawczych związanych z kulturą miejską, 
 • możliwość wpływu na kształtowanie kulturowego krajobrazu miasta i wsparcie sektora kultury wiedzą ,
 • wynagrodzenie całkowite w wysokości 5000 -5600 zł brutto. 

Zakres obowiązków: 

Osoba, która dołączy do nas będzie zajmować się między innymi: 

 • Projektowaniem i realizacją badań kultury miejskiej, jej twórców i publiczności, aspektów społecznych, ekonomicznych,
 • Współpracą przy projektowaniu i realizacji badań diagnostycznych i ewaluacyjnych związanych z działalnością instytutu,
 • Projektowaniem i organizacją wydarzeń rozwijających kompetencje kadr kultury w oparciu o wiedzę i badania,
 • Organizacją wykładów, warsztatów, spotkań, seminariów upowszechniających wiedzę na temat kultury miejskiej,
 • Współpracą przy promocji i komunikacji działań Obserwatorium Kultury.

Kandydatów i kandydatki prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego z dookreśleniem zainteresowań badawczych, optymalnie propozycji projektów badawczych, które chciałby/chciałaby realizować. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 

Kandydatów i kandydatki na stanowisko Specjalista/specjalistka ds. badań w Instytucie Kultury Miejskiej prosimy o przesyłanie dokumentów na adres: praca@ikm.gda.pl w terminie do dnia 24 kwietnia 2024 roku (w temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska pracy, jakiego dotyczy rekrutacja). Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami.

Rekrutacja będzie miała dwa etapy: analiza nadesłanych CV oraz rozmowa z kandydatką/kandydatem.

W celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w dokumentach rekrutacyjnych (CV) prosimy zamieścić klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych: 

Wymagana treść klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Kultury Miejskiej – samorządową instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

Opcjonalnie: Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę – Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w Pana/Pani aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pana/Pani udziałem. 

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz Klauzula informacyjna RODO zamieszczone są w załączniku do niniejszego ogłoszenia. Historia zmian
2024-04-09 @ 18:43:41 Łukasz Farysej


Informacje o treści
Wytworzyono przez
Opublikowano przez Łukasz Farysej
Data udostępnienia 9 kwietnia 2024
Projekt i wykonanie wp-expert