BIP Instytutu Kultury Miejskiej

Wyszukaj w biuletynie...

Informacja o aktualnych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy Pzp

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji – dalej zwane „postępowaniem” – na postawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605).

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich w Gdańsku

Termin składania ofert: 13.02.2024 r.

Postępowanie prowadzone jest przez na platformie eZamowienia

www.ezamowienia.gov.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 2024/BZP 00092060/01 z dnia 05 lutego 2024 r.

https://ezamowienia.gov.pl/pl/
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fd64ec06-c463-11ee-a84d-d63fc4d19e65


Historia zmian
2024-02-05 @ 22:16:05 Katarzyna Wińska-Rużewicz
2024-02-05 @ 22:14:56 Katarzyna Wińska-Rużewicz
2023-12-13 @ 23:17:13 Katarzyna Wińska-Rużewicz
2023-12-07 @ 22:43:58 Katarzyna Wińska-Rużewicz


Informacje o treści
Wytworzyono przez
Opublikowano przez Katarzyna Wińska-Rużewicz
Data udostępnienia 7 grudnia 2023
Projekt i wykonanie wp-expert