BIP Instytutu Kultury Miejskiej

Wyszukaj w biuletynie...

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

W 2021 r., zgodnie z przyjętym planem finansowym, w Instytucie Kultury Miejskiej nie są planowane zamówienia o wartości powyżej 130 000 zł netto lub inne zamówienia udzielane w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. Poz. 2019 ze zm.).Projekt i wykonanie wp-expert