BIP Instytutu Kultury Miejskiej

Wyszukaj w biuletynie...

przetarg 1/p/ikm/2013

1/P/IKM/2013

Świadczenie usług rezerwacji, zakupu i dostarczenia biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze dla Instytutu Kultury Miejskiej 

1/P/IKM/2013_Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


***
Informujemy, że w dniu 11 lutego 2013 r., jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie (w trybie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – j.t. Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść zadanego pytania (wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ):
Nie precyzujecie Państwo sposobu dostawy biletów. Czy sposób „dostarczenia zamówionych biletów do siedziby Zamawiającego” należy rozumieć jako dostawę biletów w formie papierowej, czy wystarczająca jest forma elektroniczna?

Zamawiający w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy udziela następującego wyjaśnienia:
Zamawiający dopuszcza dostarczanie biletów w formie elektronicznej.

Ewa Przybojewska
Instytut Kultury Miejskiej

1/P/IKM/2013_Wyjaśnienia treści SIWZ 11.02.2013 

***

1/P/IKM/2013_Ogłoszenie o zamówieniu
1/P/IKM/2013_SIWZ
1/P/IKM/2013_Załącznik nr 1 do SIWZ
1/P/IKM/2013_Załącznik nr 2 do SIWZ
1/P/IKM/2013_Załącznik nr 3 do SIWZ
1/P/IKM/2013_Załącznik nr 4 do SIWZ
1/P/IKM/2013_Załącznik nr 5 do SIWZHistoria zmian
2014-04-24 @ 13:49:26 wp-expert


Informacje o treści
Wytworzyono przez
Ewa Przybojewska
Opublikowano przez wp-expert
Data udostępnienia 21 lutego 2013
Projekt i wykonanie wp-expert