BIP Instytutu Kultury Miejskiej

Wyszukaj w biuletynie...

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

W 2021 r., zgodnie z przyjętym planem finansowym, w Instytucie Kultury Miejskiej nie są planowane zamówienia o wartości powyżej 130 000 zł netto lub inne zamówienia udzielane w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. Poz. 2019 ze zm.).Historia zmian
2022-03-01 @ 20:06:05 Łukasz Farysej
2022-03-01 @ 20:04:11 Łukasz Farysej


Informacje o treści
Wytworzyono przez
Ewa Przybojewska
Opublikowano przez Ewa Przybojewska
Data udostępnienia 16 lutego 2021
Projekt i wykonanie wp-expert