BIP Instytutu Kultury Miejskiej

Wyszukaj w biuletynie...

03/ZC/IKM/2018 – Wybór oferty najkorzystniejszej

W dniu 2 maja 2018 r. nastąpił wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr 03/ZC/IKM/2018.

Dla części I postępowania (druk i dostawa książek) ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca Drukarnia Apla Artur Bulba z siedzibą w Gdańsku. Cena oferty najkorzystniejszej: 8 610,00 zł.

Dla części II postępowania (druk i dostawa ulotek) ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca Color Graf Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Cena oferty najkorzystniejszej: 5 904,00 zł.

03:ZC:IKM:2018_Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

03/ZC/IKM/2018 – Otwarcie ofert

Przedmiot postępowania: druk i dostawa książek i ulotek dla Instytutu Kultury Miejskiej.

25 kwietnia 2018 r. miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu. Złożono 6 ofert. W załączeniu protokół z otwarcia ofert.

03:ZC:IKM:2018_Protokół z otwarcia ofert

02/ZC/IKM/2018

Przedmiotem postępowania nr 02/ZC/IKM/2018 jest druk i dostawa książek dla Instytutu Kultury Miejskiej („Urodzinowa sąsiedzka książka kucharska”).

W dniu 10 kwietnia 2018 r. miało miejsce otwarcie ofert.

02:ZC:IKM:2018_Protokół z otwarcia ofert SKAN

W dniu 12 kwietnia 2018 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

02:ZC:IKM:2018_Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

01/ZC/IKM/2018 – Wybór oferty najkorzystniejszej

Ofertę najkorzystniejszą w postępowaniu złożył Wykonawca Pozkal Sp. z o.o. Sp.k.

01:ZC:IKM:2018_Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

01/ZC/IKM/2018 – Otwarcie ofert

Przedmiot postępowania: druk i dostawa książek dla Instytutu Kultury Miejskiej.

14 lutego 2018  r. miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu. Złożono 5 ofert. W załączeniu protokół z otwarcia ofert.

01:ZC:IKM:2018_Protokół z otwarcia ofert SKANProjekt i wykonanie wp-expert