BIP Instytutu Kultury Miejskiej

Wyszukaj w biuletynie...

Ogłoszenie o zamówieniu-świadczenie usług hotelarskich w Gdańsku-ZP/03/IKM/TP/24

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku informuje, iż w dniu 21.05.2024 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej tzw. progów unijnych określonych w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) pn. „Świadczenie usług hotelarskich w Gdańsku”.

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia, gdzie udostępniona jest dokumentacja postępowania.

Link do prowadzonego postępowania-Kliknij

Podstawowe dane o zamówieniu:

Nr referencyjny postępowania: ZP/03/IKM/TP/24

Nr planu postępowań w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2024/BZP 00034679/02/P

Nr ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2024/BZP 00332951 z dnia 21.05.2024

Identyfikator postępowania ID na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-f4811bd6-1688-11ef-a7f7-6221b72ad4fcHistoria zmian
2024-05-21 @ 13:36:09 Adam Laskowksi


Informacje o treści
Wytworzyono przez
Adam Laskowski
Opublikowano przez Adam Laskowksi
Data udostępnienia 21 maja 2024
Projekt i wykonanie wp-expert