BIP Instytutu Kultury Miejskiej

Wyszukaj w biuletynie...

Konkurs na scenariusz widowiska audiowizualnego

Konkurs na scenariusz widowiska audiowizualnego

Informujemy, że Miasto Gdańsk ogłosiło konkurs na scenariusz widowiska audiowizualnego, przeznaczonego do  prezentacji w Sali makiety w budynku Kunsztu Wodnego w Gdańsku. Poszukiwany jest projekt, który czerpałby inspirację z bogatej historii miasta i jego kultury. Propozycje można składać do 4 listopada br.

Na podstawie Koncepcji scenariusza zostanie sporządzony scenariusz realizacyjny oraz finalnie: widowisko audiowizualne przeznaczone do wielokrotnej prezentacji w Sali z makietą Śródmieścia Gdańska w budynku Kunsztu Wodnego w Gdańsku. Szczegółowe wymagania, jakie musi spełnić scenariusz, można znaleźć w regulaminie konkursu.

Nagroda I w wysokości 10 000 zł brutto (dziesięć tysięcy złotych brutto),

Nagroda II w wysokości 7 000 zł brutto (dziesięć siedem złotych brutto),

Nagroda III w wysokości 5 000 zł brutto (pięć tysięcy złotych brutto),

Wyróżnienia.

Maksymalna łączna pula nagród wynosi 30 000 zł brutto (trzydzieści tysięcy zł brutto).

 

Regulamin konkursu: https://bip.gdansk.pl/zamowienia-publiczne/konkursu-na-koncepcje-scenariusza-widowiska-audiowizualnego-przeznaczonego-do-prezentacji-w-sali-makiety-w-budynku-kunsztu-wodnego-w-gdansku,a,153375

Organizatorem konkursu jest Gmina Miasta Gdańsk. Prace należy składać do Biura Zamówień Publicznych, mieszczącego się w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, przy ul. Nowe Ogrody 8/12, pok. nr 129.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z uczestnikami konkursu jest sekretarz konkursu Joanna Sidorczak-Heinsohn. Wszelką korespondencję związaną z konkursem należy kierować na adres: widowisko.kunszt.wodny@gdansk.gda.plHistoria zmian
2019-09-09 @ 15:12:26 Ewa Przybojewska


Informacje o treści
Wytworzyono przez
Ewa Przybojewska
Opublikowano przez Ewa Przybojewska
Data udostępnienia 9 września 2019
Projekt i wykonanie wp-expert