BIP Instytutu Kultury Miejskiej

Wyszukaj w biuletynie...

Informacja o zakończonych postępowaniach

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji – dalej zwane „postępowaniem” – na postawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605).

Świadczenie kompleksowych usług sprzątania budynku Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku (Kunszt Wodny), mieszącego się przy ul. Targ Rakowy 11 w Gdańsku, oraz odśnieżania, usuwania oblodzenia i śliskości nawierzchni terenu zewnętrznego

Termin składania ofert: 16.11.2023 r.

Postępowanie prowadzone jest przez na platformie eZamowienia

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-00eca7e5-7cdd-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 Historia zmian
2023-12-13 @ 23:13:14 Katarzyna Wińska-Rużewicz


Informacje o treści
Wytworzyono przez
Katarzyna Wińska - Rużewicz
Opublikowano przez Katarzyna Wińska-Rużewicz
Data udostępnienia 6 listopada 2023
Projekt i wykonanie wp-expert