BIP Instytutu Kultury Miejskiej

Wyszukaj w biuletynie...

Aktualizacja planu zamówień publicznych na 2024 rok

Zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy PZP Zamawiający zamieszcza aktualizację planu zamówień publicznych na 2024 rok. Aktualizacja została zamieszczona w dniu 16.05.2024r. zgodnie z ogłoszeniem 2024/BZP 00034679/02/P. Link do aktualizacji planu EZamowienia

Plan zamówień publicznych na 2024 rok

Zgodnie z art. 23 Ustawy Pzp Zamawiający Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku ul. Targ Rakowy 11; 80-806 Gdańsk publikuje Plan zamówień publicznych na 2024 rok zamieszczony w dniu 13.01.2024r. w BZP nr 00034679/01/P. Plan dostępny jest pod linkiem: EZamowieniaProjekt i wykonanie wp-expert