BIP Instytutu Kultury Miejskiej

Wyszukaj w biuletynie...

Ogłoszenie specjalista ds. obsługi technicznej

Rekrutacja do Działu administracyjno – technicznego.
Instytut Kultury Miejskiej – samorządowa instytucja kultury miasta Gdańska poszukuje trzech osób na stanowisko Specjalista ds. obsługi technicznej.
Poszukujemy osób zajmujących się obsługą techniczną wydarzeń kulturalnych, specjalizujących się w dziedzinach oświetlenia scenicznego, nagłośnienia lub realizowania transmisji wideo na żywo. Miejscem pracy będzie Instytut Kultury Miejskiej w nowej siedzibie – budynku Kunsztu Wodnego przy Targ Rakowym 11. Obsługa wydarzeń dotyczy głównie sali audytoryjnej nowego budynku i sal multimedialnych. Chcemy stworzyć zespół, który będzie poszerzał i uzupełniał kompetencje, współpracował z działami merytorycznymi i aktywnie współtworzył ofertę wydarzeniową Instytutu Kultury Miejskiej. Zależy nam na stworzeniu zespołu, w którym każda z osób będzie miała wiodącą odpowiedzialność za jeden z obszarów (oświetlenie, dźwięk, realizacja wizualna) z jednoczesną możliwością uzupełniania swoich kompetencji, gdy będzie to potrzebne.
Zakres obowiązków: 

 • obsługa techniczna wydarzeń kulturalnych organizowanych w budynku Kunsztu Wodnego, pod kątem:
  • realizacji oświetlenia scenicznego i/lub
  • realizacji nagłośnienia i odsłuchu na scenie i/lub
  • realizacji transmisji wideo na żywo
 • przygotowywanie sali audytoryjnej i multimedialnych pod kątem wymagań danego wydarzenia, w tym obsługa mechaniki sceny, mechaniki trybuny oraz mechaniki mostów oświetleniowych,
 • obsługa pokazów filmowych i prezentacji,
 • obsługa systemu inspicjenta w czasie trwania wydarzeń,
 • dostosowywanie wyposażenia sali audytoryjnej pod kątem wprowadzania nowych technologii,
 • konsultacja oraz wsparcie techniczne wydarzeń organizowanych w sali audytoryjnej przez podmioty zewnętrzne,
 • utrzymywanie sali audytoryjnej oraz znajdującego się w niej sprzętu w stanie sprawności technicznej.

Wymagania

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne, 
 • doświadczenie w obsłudze technicznej wydarzeń kulturalnych lub rozrywkowych, 
 • umiejętność czytania riderów technicznych,
 • dobra organizacja czasu i pracy własnej. 

Mile widziane: 

 • doświadczenie pracy w instytucji kultury, 
 • znajomość protokołu dmx oraz konsoli oświetleniowej serii grandMA,
 • znajomość protokołów Dante, AVB, Madi oraz konsoli nagłośnieniowej firmy DiGiCo
 • Doświadczenie w pracy z kamerami PTZ
 • Umiejętność obsługi projektorów kinowych firmy Barco

Oferujemy: 

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (początkowo na okres 3 miesięcy oraz możliwość przedłużenia na czas dłuższy i/lub nieokreślony); możliwość pracy w trybie elastycznym (grafik pracy), 
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udziału w szkoleniach i warsztatach, 
 • pracę w kreatywnym, profesjonalnym zespole 
 • wynagrodzenie w wysokości 4500 – 5400 zł brutto

Kandydatów i kandydatki na stanowisko Specjalista/Specjalistka ds. obsługi technicznej w Instytucie Kultury Miejskiej prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@ikm.gda.pl w terminie do dnia 22 maja 2023 roku (w temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska pracy, jakiego dotyczy rekrutacja). Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Rekrutacja będzie miała dwa etapy: analiza nadesłanych CV oraz rozmowa z kandydatką/kandydatem. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 
W celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w dokumentach rekrutacyjnych (CV) prosimy zamieścić klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych: 
Wymagana treść klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządową instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 
Opcjonalnie: Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę – Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w Pana/Pani aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pana/Pani udziałem. 
Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz Klauzula informacyjna RODO zamieszczone są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i Klauzula RODO_2023

Rekrutacja: Specjalista/Specjalistka ds. zamówień publicznych

Instytut Kultury Miejskiej – samorządowa instytucja kultury miasta Gdańska poszukuje osoby na stanowisko Specjalista/Specjalistka ds. zamówień publicznych.

Działalność Instytutu Kultury Miejskiej:

Tworzymy wydarzenia dla i z udziałem mieszkańców. Interesuje nas kultura miejska, działania w przestrzeni publicznej oraz kultura czytelnicza. Naszym celem jest zwiększenie roli kultury w życiu miasta, angażowanie mieszkańców do jej aktywnego współtworzenia, badanie nowych zjawisk w kulturze, działania eksperymentalne, które otwierają mieszkańców na nowe formy uczestnictwa.
IKM organizuje projekty związane z rozwojem tożsamości lokalnej (Lokalni Przewodnicy i przewodniczki, Gdańskie Miniatury, projekty herstoryczne Metropolitanka), oraz obecnością sztuki w przestrzeni publicznej (Festiwal Narracje – Instalacje i interwencje w przestrzeni publicznej, Miejsca, Sekrety). Jesteśmy organizatorem festiwalu Europejski Poeta Wolności i Gdańskich Spotkań Literackich „Odnalezione w tłumaczeniu”. W ramach działania na rzecz kadr kultury organizujemy m.in. Konferencję Marketing w Kulturze, warsztaty, szkolenia, webinary. Badamy kulturę, rozpowszechniamy badania (Obserwatorium Kultury). Wydajemy publikacje.

Od jesieni 2023 Instytut Kultury Miejskiej działać będzie w nowej siedzibie – budynku Kunsztu Wodnego.

Osoba na stanowisku Specjalista/Specjalistka ds. zamówień publicznych będzie odpowiedzialna za:
– kompleksowe przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej,
– prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
– sporządzenie oraz aktualizacja rocznego planu zamówień publicznych oraz planu postępowań
– przygotowanie sprawozdań z realizacji zamówień publicznych,
– współpracę z radcą prawnym IKM, w zakresie przygotowywania wzorów umów, dokumentacji, pism do instancji odwoławczych,
– wsparcie pracowników IKM w obszarze prawa zamówień publicznych, w tym edukowanie i udzielanie wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących prawa zamówień publicznych,
– organizację i uczestnictwo w komisjach przetargowych
– sporządzanie sprawozdań, planów, raportów, analiz i innych dokumentów, na potrzeby współpracy z audytorami, kontrolerami i przedstawicielami innych instytucji uprawnionych do prowadzenia kontroli projektów i działań,
– przechowywanie i archiwizacja dokumentacji prowadzonych postępowań,
– przygotowanie projektów zmian do wewnętrznych procedur dotyczących zamówień publicznych.

Wymagania:
– wykształcenie wyższe,
– minimum 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych,
– praktyczna znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych, działalności kulturalnej i Kodeksu cywilnego w zakresie stanowiska,
– praktyczna znajomość obsługi pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,
– zdolności organizacyjne, umiejętności planowania zadań w ramach pracy rocznej i dłuższej,
– komunikatywność wysoka samodzielność, dokładność i rzetelność.

Oferujemy:
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (początkowo na okres 3 miesięcy oraz możliwość przedłużenia na czas dłuższy i/lub nieokreślony); możliwość pracy w trybie elastycznym (grafik pracy),
– możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udziału w szkoleniach i warsztatach,
– pracę w kreatywnym, profesjonalnym zespole,
– wynagrodzenie w wysokości 4500-5500 brutto.

Kandydatów i kandydatki na stanowisko Specjalista/Specjalistka ds. zamówień publicznych w Instytucie Kultury Miejskiej prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@ikm.gda.pl w terminie do dnia 19 maja 2023 (w temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska pracy, jakiego dotyczy rekrutacja). Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Rekrutacja będzie miała dwa etapy: analiza nadesłanych CV oraz rozmowa z kandydatką/kandydatem. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

W celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w dokumentach rekrutacyjnych (CV) prosimy zamieścić klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

Wymagana treść klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządową instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Opcjonalnie: Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę – Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w Pana/Pani aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pana/Pani udziałem.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz Klauzula informacyjna RODO zamieszczone są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Rekrutacja_Specjalista:Specjalistka ds. zamówień publicznych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i Klauzula RODO_2023

Rekrutacja: Specjalista/Specjalistka ds. administracji

Instytut Kultury Miejskiej – samorządowa instytucja kultury miasta Gdańska poszukuje osoby na stanowisko Specjalista/Specjalistka ds. administracji.

Szukamy osoby, która specjalizuje się w zajmowaniu sprawami administracyjnymi.

Działalność Instytutu Kultury Miejskiej:

Tworzymy wydarzenia dla i z udziałem mieszkańców. Interesuje nas kultura miejska, działania w przestrzeni publicznej oraz kultura czytelnicza. Naszym celem jest zwiększenie roli kultury w życiu miasta, angażowanie mieszkańców do jej aktywnego współtworzenia, badanie nowych zjawisk w kulturze, działania eksperymentalne, które otwierają mieszkańców na nowe formy uczestnictwa.
IKM organizuje projekty związane z rozwojem tożsamości lokalnej (Lokalni Przewodnicy i przewodniczki, Gdańskie Miniatury, projekty herstoryczne, Metropolitanka), oraz obecnością sztuki w przestrzeni publicznej (Festiwal Narracje – Instalacje i interwencje w przestrzeni publicznej, Miejsca, Sekrety). Jesteśmy organizatorem festiwalu Europejski Poeta Wolności i Gdańskich Spotkań Literackich „Odnalezione w tłumaczeniu”. W ramach działania na rzecz kadr kultury organizujemy m.in. Konferencję Marketing w Kulturze, warsztaty, szkolenia, webinary. Badamy kulturę, upowszechniamy badania (Obserwatorium Kultury). Wydajemy publikacje.

Od jesieni 2023 Instytut Kultury Miejskiej działać będzie w nowej siedzibie – budynku Kunsztu Wodnego.

Zakres obowiązków:

 • obsługa administracyjna działalności IKM (w tym najemców korzystających z pomieszczeń i sprzętu IKM),
 • obsługa bieżąca najemców komercyjnych i partnerów korzystających z sal i przestrzeni w obiekcie
 • obsługa administracyjna obiektu stacjonarnie, odczyty liczników, rozliczanie mediów, codzienne monitorowanie porządku na terenie obiektu wraz z raportowaniem i inne zadania bieżące,
 • współpraca z firmami odpowiedzialnymi za ochronę oraz sprzątanie obiektu
 • współpraca z działami produkcji i programowym w zakresie realizacji działań w IKM
 • rozliczanie i nadzór nad eksploatacją miejsc parkingowych
 • organizowanie sprawnej pracy biura, zapewnienie sprawnego i terminowego odbioru, przekazywania i wysyłki korespondencji,
 • nadzór nad zaopatrzeniem w artykuły niezbędne dla funkcjonowania biura
 • nadzór nad sprawami gospodarczymi, transportem, zakupami sprzętowymi związanymi z utrzymaniem i pracą zespołu IKM
 • obsługa BIP instytucji
 • inne zlecone przez przełożonego polecenia w zakresie administracyjnej obsługi budynku– siedziby IKM.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne,
 • minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • doświadczenie w pracy ds. spraw technicznych i administracyjnych,
 • dobra organizacja czasu i pracy własnej i podległych pracowników.

Mile widziane:

 • doświadczenie pracy w instytucji publicznej, w szczególności w instytucji kultury,
 • doświadczenie w technicznym utrzymaniu budynku, obsłudze instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacyjnych, systemów BMS.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (początkowo na okres 3 miesięcy oraz możliwość przedłużenia na czas dłuższy i/lub nieokreślony); możliwość pracy w trybie elastycznym (grafik pracy),
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udziału w szkoleniach i warsztatach,
 • pracę w kreatywnym, profesjonalnym zespole
 • wynagrodzenie w wysokości 5000 – 6000 zł brutto

Kandydatów i kandydatki na stanowisko Specjalista ds. administracji w Instytucie Kultury Miejskiej prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@ikm.gda.pl w terminie do dnia 30 kwietnia 2023 roku (w temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska pracy, jakiego dotyczy rekrutacja). Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Rekrutacja będzie miała dwa etapy: analiza nadesłanych CV oraz rozmowa z kandydatką/kandydatem. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

W celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w dokumentach rekrutacyjnych (CV) prosimy zamieścić klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

Wymagana treść klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządową instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Opcjonalnie: Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę – Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w Pana/Pani aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pana/Pani udziałem.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz Klauzula informacyjna RODO zamieszczone są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Rekrutacja_Specjalista:Specjalistka ds. administracji

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i Klauzula RODO_2023

Rekrutacja: Specjalista/Specjalistka ds. techniki i administracji

Instytut Kultury Miejskiej – samorządowa instytucja kultury miasta Gdańska poszukuje osoby na stanowisko Specjalista/Specjalistka ds. techniki i administracji.

Szukamy osoby, która specjalizuje się w obsłudze technicznej budynków oraz posiada doświadczeniem w pracy i współpracy z działem administracji.

Działalność Instytutu Kultury Miejskiej:

Tworzymy wydarzenia dla i z udziałem mieszkańców. Interesuje nas kultura miejska, działania w przestrzeni publicznej oraz kultura czytelnicza. Naszym celem jest zwiększenie roli kultury w życiu miasta, angażowanie mieszkańców do jej aktywnego współtworzenia, badanie nowych zjawisk w kulturze, działania eksperymentalne, które otwierają mieszkańców na nowe formy uczestnictwa.
IKM organizuje projekty związane z rozwojem tożsamości lokalnej (Lokalni Przewodnicy i przewodniczki, Gdańskie Miniatury, projekty herstoryczne Metropolitanka), oraz obecnością sztuki w przestrzeni publicznej (Festiwal Narracje – Instalacje i interwencje w przestrzeni publicznej, Miejsca, Sekrety). Jesteśmy organizatorem festiwalu Europejski Poeta Wolności i Gdańskich Spotkań Literackich „Odnalezione w tłumaczeniu”. W ramach działania na rzecz kadr kultury organizujemy m.in. Konferencję Marketing w Kulturze, warsztaty, szkolenia, webinary. Badamy kulturę, rozpowszechniamy badania (Obserwatorium Kultury). Wydajemy publikacje.

Od jesieni 2023 Instytut Kultury Miejskiej działać będzie w nowej siedzibie – budynku Kunsztu Wodnego.

Zakres obowiązków:

 • działania z zakresu technicznej i administracyjnej obsługi budynku – siedziby IKM i organizowanych przez IKM wydarzeń,
 • obsługa budynku w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, wentylacji i klimatyzacji, SAP, CCTV, SKD, SSWiN, DSO, instalacji sanitarnych i innych w obiekcie, synchronizacja w/w systemów, samodzielnie i we współpracy z wyspecjalizowanymi wykonawcami,
 • bieżąca dbałość o powierzone urządzenia i nadzór nad ich prawidłową eksploatacją,
 • diagnostyka usterek, raportowanie zgłoszeń,
 • udział w czynnościach przygotowawczych do realizacji zadań inwestycyjno- remontowych w budynku – siedzibie IKM,
 • wsparcie techniczne w zakresie działania wyposażenia sal multimedialnych, księgarni, bistro, kaskady wodnej, Sali warsztatowej 1 i Sali warsztatowej 2,
 • zmiany aranżacji pomieszczeń w zależności od funkcji i działań realizowanych w części publicznej budynku,
 • przyjmowanie i załatwienie spraw interwencyjnych oraz zgłoszeń awaryjnych związanych z eksploatacją budynku i terenu przyległego,
 • obsługa serwerowni,
 • obsługa IT – bezpośrednio i we współpracy z zewnętrznymi usługodawcami w zakresie:
  • dobór i wdrożenie odpowiedniego oprogramowania dla personelu,
  • bieżąca naprawa i koordynacja serwisów gwarancyjnych sprzętu,
  • prace dodatkowe – rozwój dotychczasowych systemów lub projektów teleinformatycznych,
  • RODO, bezpieczeństwo informacji i danych osobowych
  • rozwoju dotychczasowych systemów lub projektów teleinformatycznych
 • wsparcie techniczne dla przestrzeni biurowych w IKM
 • akceptacja merytoryczna faktur technicznych wykonanych usług
 • możliwa opcja asysty w trakcie wydarzeń organizowanych w siedzibie IKM i w przestrzeni publicznej w dodatkowych godzinach (rozliczana godzinowo)

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne,
 • minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • dobra organizacja czasu i pracy własnej,
 • doświadczenie w technicznym utrzymaniu budynku, obsłudze instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacyjnych, systemów BMS.

Mile widziane:

 • doświadczenie pracy w instytucji publicznej,

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (początkowo na okres 3 miesięcy oraz możliwość przedłużenia na czas dłuższy i/lub nieokreślony); możliwość pracy w trybie elastycznym (grafik pracy),
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udziału w szkoleniach i warsztatach,
 • wynagrodzenie w wysokości 5000 – 6500 zł brutto
 • pracę w kreatywnym, profesjonalnym zespole.

Kandydatów i kandydatki na stanowisko Specjalista ds. techniki i administracji w Instytucie Kultury Miejskiej prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@ikm.gda.pl w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 roku (w temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska pracy, jakiego dotyczy rekrutacja). Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Rekrutacja będzie miała dwa etapy: analiza nadesłanych CV oraz rozmowa z kandydatką/kandydatem. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

W celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w dokumentach rekrutacyjnych (CV) prosimy zamieścić klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

Wymagana treść klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządową instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Opcjonalnie: Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę – Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w Pana/Pani aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pana/Pani udziałem.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz Klauzula informacyjna RODO zamieszczone są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Rekrutacja_specjalista:specjalista_ds techniki i administracji

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i Klauzula RODO_2023

KONKURS NA KURATORA / KURATORKĘ PROGRAMU FILMOWEGO IKM

Instytut Kultury Miejskiej, miejska instytucja samorządowa w Gdańsku będąca operatorem Gdańskiego Funduszu Filmowego oraz organizatorem pokazów filmowych, debat, spotkań autorskich i festiwali, ogłasza konkurs na stanowisko kuratora/kuratorki programu filmowego IKM w nowej siedzibie, czyli w budynku Kunsztu Wodnego przy Targu Rakowym 11 w Gdańsku. Działalność filmowa (kino) będzie funkcjonować 3-4 dni w tygodniu przez cały rok. Szukamy osoby, która zajmie się programem i koordynacją działań filmowych i edukacji filmowej. Chcemy prezentować kino fabularne, dokumentalne, animację – filmy długo- i krótkometrażowe, kierowane do publiczności dorosłej i młodszej.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • opracowanie autorskiego programu rocznego działań o charakterze filmowym odbywających się w IKM w nowej siedzibie, czyli cykli filmowych, spotkań z twórcami i twórczyniami, prelekcji przed seansami oraz innych wydarzeń około-filmowych o charakterze autorskim uwzględniające różne grupy odbiorców,
 • opracowywanie miesięcznych repertuarów kina IKM w budynku Kunsztu Wodnego
 • kontakt z dystrybutorami w celu pozyskania licencji i kopii filmów, negocjowanie warunków wypożyczeń filmów;
 • przygotowywanie dokumentów (zamówienia, umowy) związanych z działalnością kina i nadzór nad ich prawidłowym obiegiem w instytucji;
 • raportowanie z bieżącej działalności kina do dystrybutorów, organizacji praw autorskich, PISF-u, GUS-u, innych;
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych na temat działalności kina i repertuaru we współpracy z działem komunikacji i promocji IKM;
 • koordynacja działań edukacyjnych w obszarze edukacji medialnej i filmowej
 • w przypadku posiadania odpowiednich kompetencji i chęci – prowadzenie prelekcji przed seansami;
 • pisanie wniosków i pozyskiwanie środków zewnętrznych.

WYMAGANIA

 • wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie kierunkowe: filmoznawstwo, kulturoznawstwo;
 • doświadczenie w planowaniu repertuaru oraz współpracy z dystrybutorami filmowymi
 • kompetencje interpersonalne i miłość do kina

OFERUJEMY

 • dobrą atmosferę pracy w instytucji o wieloletnim doświadczeniu, realizującej wydarzenia kulturalne o wysokiej wartości merytorycznej,
 • współtworzenie nowego, doskonale wyposażonego kina w nowej siedzibie IKM – Kunszcie Wodnym zlokalizowanego w sercu miasta (Targ Rakowy 11)
 • możliwość doszkalania, wpływania na kształtowanie działań związanych z Gdańskim Funduszem Filmowym i Gdańską Komisją Filmową
 • pracę w oparciu o umowę o pracę lub stałą współpracę
 • wynagrodzenie w wysokości 4500 – 5000 zł brutto
 • przewidywany czas zatrudnienia: od czerwica/lipca 2023 r.

 

WARUNKI APLIKOWANIA

Kandydatki i kandydatów na stanowisko kuratorki / kuratora programu filmowego prosimy o przesyłanie CV poprzez serwis Pracuj.pl lub na adres: praca@ikm.gda.pl w terminie do dnia 7 maja 2023 roku (w temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska, którego dotyczy rekrutacja). Skontaktujemy się z wybranymi kandydatkami kandydatami. Rekrutacja będzie miała trzy etapy: CV, rozmowa oraz zadanie rekrutacyjne. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

W celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o załączenie do Pani/Pana aplikacji wypełnionej i podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 

Wymagana treść klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządową instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Opcjonalnie: Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę – Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w Pana/Pani aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pana/Pani udziałem.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz Klauzula informacyjna RODO zamieszczone są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie_konkurs kurator:kuratorka programu filmowego

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i Klauzula RODO_2023

Rekrutacja: Kierownik Działu administracyjno – technicznego

Instytut Kultury Miejskiej – samorządowa instytucja kultury miasta Gdańska poszukuje osoby na stanowisko Kierownik działu administracyjno – technicznego.

Szukamy osoby, która specjalizuje się w zarządzaniu zespołami i pracownikami technicznymi oraz zespołami i sprawami administracyjnymi.

Działalność Instytutu Kultury Miejskiej oraz przeprowadzka do nowej siedziby

Tworzymy wydarzenia dla i z udziałem mieszkańców. Interesuje nas kultura miejska, działania w przestrzeni publicznej oraz kultura czytelnicza. Jesteśmy organizatorem festiwalu Europejski Poeta Wolności oraz Gdańskich Spotkań Literackich „Odnalezione w tłumaczeniu”. Wydajemy m.in. publikacje wokół przekładu, poezję nominowanych do Nagrody Europejski Poeta Wolności, książki o Gdańsku i tożsamości miasta. Organizujemy debaty, warsztaty oraz szkolenia. W 2023 roku planowane są przenosiny IKM do nowej siedziby – Kunsztu Wodnego – budynku o powierzchni użytkowej 3184 m2 położonego w gdańskim Śródmieściu w sąsiedztwie Forum Gdańsk, która umożliwi rozszerzenie oferty dla publiczności o wydarzenia audiowizualne, performatywne i filmowe oraz prowadzenie dodatkowej działalności gospodarczej w postaci wynajmu przestrzeni, sprzedaży książek, bistro.

Zakres obowiązków:

 • zarządzanie zespołem Działu techniczno – administracyjnego,
 • kontrola i koordynacja działań z zakresu technicznej obsługi obiektu – siedziby IKM i organizowanych przez IKM wydarzeń,
 • utrzymanie w sprawności technicznej w/w budynku i jego wyposażenia,
 • nadzór nad negocjacjami, podpisaniem i realizacją umów zawieranych przez Dział z podmiotami zewnętrznymi,
 • nadzór nad dokumentacją i działaniami związanymi z ochroną p.poż i bhp,
 • określanie bieżących potrzeb utrzymania eksploatacyjnego obiektu – siedziby IKM – remonty, naprawy, konserwacja,
 • dozór nad obsługą, serwisowaniem oraz dokumentacją urządzeń i systemów dostępnych w obiekcie – siedzibie IKM,
 • współpraca z Urzędem Miasta Gdańska i podległymi mu jednostkami m.in. Gdańskie Nieruchomości, Biura Prezydenta ds. Kultury, ZDiZ, oraz innymi pozostałymi organizacjami zewnętrznymi w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu,
 • kontrola i zarządzanie obsługą systemu BMS w obiekcie – siedzibie IKM,
 • przyjmowanie i załatwienie spraw interwencyjnych oraz zgłoszeń awaryjnych związanych z eksploatacją budynku i terenu przyległego,
 • nadzór nad obsługą obiektu w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, wentylacji i klimatyzacji, SAP, CCTV, SKD, SSWiN, DSO, instalacji sanitarnych i innych w obiekcie,
 • udział w czynnościach przygotowawczych do realizacji zadań inwestycyjno- remontowych w budynku – siedzibie IKM,
 • opracowywanie rocznych planów utrzymania obiektu, planów inwestycyjnych oraz tworzenie sprawozdań w tym zakresie,
 • nadzór nad prawidłowym prowadzeniem spraw w zakresie podatków i opłat od nieruchomości,
 • zarządzanie budżetem Działu techniczno- administracyjnego z zachowaniem zasad przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz wyznaczonych limitów finansowych,
 • inne zlecone przez przełożonego polecenia w zakresie technicznej obsługi budynku– siedziby IKM.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne,
 • minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołami i organizowaniu pracy pracowników technicznych i administracyjnych,
 • dobra organizacja czasu i pracy własnej i podległych pracowników.

Mile widziane:

 • doświadczenie pracy w instytucji publicznej, w szczególności w instytucji kultury,
 • doświadczenie w technicznym utrzymaniu budynku, obsłudze instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacyjnych, systemów BMS.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (początkowo na okres 3 miesięcy oraz możliwość przedłużenia na czas dłuższy i/lub nieokreślony); możliwość pracy w trybie elastycznym (grafik pracy),
 • wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 6500-8500 zł brutto (w zależności od stażu pracy i doświadczenia),
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udziału w szkoleniach i warsztatach,
 • pracę w kreatywnym, profesjonalnym zespole.

Kandydatów i kandydatki na stanowisko Kierownik Działu administracyjno – technicznego w Instytucie Kultury Miejskiej prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@ikm.gda.pl w terminie do dnia 21 lutego 2023 roku (w temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska pracy, jakiego dotyczy rekrutacja). Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Rekrutacja będzie miała dwa etapy: analiza nadesłanych CV oraz rozmowa z kandydatką/kandydatem. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

W celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o załączenie do Pani/Pana aplikacji wypełnionej i podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Podanie przez Pani/Pana danych osobowych zawartych w Pani/Pana aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przekazanie formularza zgód, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pani/Pana udziałem.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz Klauzula informacyjna RODO zamieszczone są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie rekrutacja Kierownik Działu adm-techn IKM

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i Klauzula RODO_2023

Rekrutacja: Producentka/Producent projektów

Instytut Kultury Miejskiej – samorządowa instytucja kultury miasta Gdańska poszukuje osoby na stanowisko producentki/producenta projektów.

Działalność Instytutu Kultury Miejskiej:

Tworzymy wydarzenia dla i z udziałem mieszkańców. Interesują nas kultura miejska, działania w przestrzeni publicznej, różne praktyki uczestnictwa i aktywności. Zachęcamy do odkrywania miasta poprzez alternatywne spacery (Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki, Metropolitanka, Gdańskie Miniatury) oraz tematyczne cykle wykładów o mieście, architekturze i historii. Aktywizujemy mieszkańców i mieszkanki, inspirujemy do poznawania miejskich przestrzeni poprzez działania artystyczne (NARRACJE), wydajemy publikacje, w Obserwatorium Kultury prowadzimy badania nad miastem i kulturą. Organizujemy festiwal literacki Europejski Poeta Wolności oraz Gdańskie Spotkania Literackie Odnalezione w Tłumaczeniu. Wspieramy kadry kultury, organizując warsztaty, szkolenia i konferencje (Marketing w Kulturze).

Do zadań producentki/producenta będzie należało:

 • realizowanie różnorodnych projektów kulturalnych i artystycznych (takich jak festiwale sztuki w przestrzeni publicznej, festiwale literackie, spektakle, performansy, gale, spotkania, koncerty i konferencje) Instytutu Kultury Miejskiej – zarówno samodzielnie, jak i w zespole Działu Produkcji i we współpracy z innymi działami IKM,
 • współtworzenie programu wydarzeń o charakterze artystycznym i animacyjnym realizowanych przez IKM,
 • współpraca z zewnętrznymi kuratorami/kuratorkami oraz artystami/artystkami,
 • współpraca z podwykonawcami w zakresie realizacji wydarzeń w tym: sprzęt, multimedia, scenografia, obsługa – w zależności od charakteru wydarzenia,
 • praca w oparciu o ustalone budżety i procedury,
 • pisanie wniosków i pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie związane z pracą w instytucji kultury, organizacji pozarządowej lub firmie o profilu kulturalno-społeczno-artystycznym,
 • samodzielność.

Mile widziane:

 • znajomość lokalnych i ogólnopolskich środowisk kulturalno-artystycznych,
 • znajomość języka angielskiego,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę początkowo na okres 3 miesięcy z opcją przedłużenia
 • wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4200-4400 zł brutto (w zależności od stażu pracy i doświadczenia),
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i warsztatach,
 • pracę w kreatywnym, profesjonalnym zespole, otwartym na pomysły i inspiracje.

Kandydatki i kandydatów na stanowisko producentki/producenta projektów prosimy o przesyłanie CV poprzez serwis Pracuj.pl lub na adres: praca@ikm.gda.pl w terminie do dnia 31 stycznia 2023 roku (w temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska, którego dotyczy rekrutacja). Skontaktujemy się z wybranymi kandydatkami kandydatami. Rekrutacja będzie miała trzy etapy: CV, rozmowa oraz zadanie rekrutacyjne. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

W celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o załączenie do Pani/Pana aplikacji wypełnionej i podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Podanie przez Pani/Pana danych osobowych zawartych w Pani/Pana aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przekazanie formularza zgód, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pani/Pana udziałem.

Ogłoszenie_rekrutacja producentka:producent projektów

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i Klauzula RODO_2023

Rekrutacja: Kierownik Działu administracyjno – technicznego

Instytut Kultury Miejskiej – samorządowa instytucja kultury miasta Gdańska poszukuje osoby na stanowisko Kierownik działu administracyjno – technicznego.

Szukamy osoby, która specjalizuje się w zarządzaniu zespołami i pracownikami technicznymi oraz zespołami i sprawami administracyjnymi.

Działalność Instytutu Kultury Miejskiej oraz przeprowadzka do nowej siedziby

Tworzymy wydarzenia dla i z udziałem mieszkańców. Interesuje nas kultura miejska, działania w przestrzeni publicznej oraz kultura czytelnicza. Jesteśmy organizatorem festiwalu Europejski Poeta Wolności oraz Gdańskich Spotkań Literackich „Odnalezione w tłumaczeniu”. Wydajemy m.in. publikacje wokół przekładu, poezję nominowanych do Nagrody Europejski Poeta Wolności, książki o Gdańsku i tożsamości miasta. Organizujemy debaty, warsztaty oraz szkolenia. W 2023 roku planowane są przenosiny IKM do nowej siedziby – Kunsztu Wodnego – budynku o powierzchni użytkowej 3184 m2 położonego w gdańskim Śródmieściu w sąsiedztwie Forum Gdańsk, która umożliwi rozszerzenie oferty dla publiczności o wydarzenia audiowizualne, performatywne i filmowe oraz prowadzenie dodatkowej działalności gospodarczej w postaci wynajmu przestrzeni, sprzedaży książek, bistro.

Zakres obowiązków:

 • zarządzanie zespołem Działu techniczno – administracyjnego,
 • kontrola i koordynacja działań z zakresu technicznej obsługi obiektu – siedziby IKM i organizowanych przez IKM wydarzeń,
 • utrzymanie w sprawności technicznej w/w budynku i jego wyposażenia,
 • nadzór nad negocjacjami, podpisaniem i realizacją umów zawieranych przez Dział z podmiotami zewnętrznymi,
 • nadzór nad dokumentacją i działaniami związanymi z ochroną p.poż i bhp,
 • określanie bieżących potrzeb utrzymania eksploatacyjnego obiektu – siedziby IKM – remonty, naprawy, konserwacja,
 • dozór nad obsługą, serwisowaniem oraz dokumentacją urządzeń i systemów dostępnych w obiekcie – siedzibie IKM,
 • współpraca z Urzędem Miasta Gdańska i podległymi mu jednostkami m.in. Gdańskie Nieruchomości, Biura Prezydenta ds. Kultury, ZDiZ, oraz innymi pozostałymi organizacjami zewnętrznymi w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu,
 • kontrola i zarządzanie obsługą systemu BMS w obiekcie – siedzibie IKM,
 • przyjmowanie i załatwienie spraw interwencyjnych oraz zgłoszeń awaryjnych związanych z eksploatacją budynku i terenu przyległego,
 • nadzór nad obsługą obiektu w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, wentylacji i klimatyzacji, SAP, CCTV, SKD, SSWiN, DSO, instalacji sanitarnych i innych w obiekcie,
 • udział w czynnościach przygotowawczych do realizacji zadań inwestycyjno- remontowych w budynku – siedzibie IKM,
 • opracowywanie rocznych planów utrzymania obiektu, planów inwestycyjnych oraz tworzenie sprawozdań w tym zakresie,
 • nadzór nad prawidłowym prowadzeniem spraw w zakresie podatków i opłat od nieruchomości,
 • zarządzanie budżetem Działu techniczno- administracyjnego z zachowaniem zasad przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz wyznaczonych limitów finansowych,
 • inne zlecone przez przełożonego polecenia w zakresie technicznej obsługi budynku– siedziby IKM.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne,
 • minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołami i organizowaniu pracy pracowników technicznych i administracyjnych,
 • dobra organizacja czasu i pracy własnej i podległych pracowników.

Mile widziane:

 • doświadczenie pracy w instytucji publicznej, w szczególności w instytucji kultury,
 • doświadczenie w technicznym utrzymaniu budynku, obsłudze instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacyjnych, systemów BMS.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (początkowo na okres 3 miesięcy oraz możliwość przedłużenia na czas dłuższy i/lub nieokreślony); możliwość pracy w trybie elastycznym (grafik pracy),
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udziału w szkoleniach i warsztatach,
 • pracę w kreatywnym, profesjonalnym zespole.

Kandydatów i kandydatki na stanowisko Kierownik Działu administracyjno – technicznego w Instytucie Kultury Miejskiej prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@ikm.gda.pl w terminie do dnia 28 listopada 2022 roku (w temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska pracy, jakiego dotyczy rekrutacja). Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Rekrutacja będzie miała dwa etapy: analiza nadesłanych CV oraz rozmowa z kandydatką/kandydatem. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

W celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w dokumentach rekrutacyjnych (CV) prosimy zamieścić klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

Wymagana treść klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządową instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Opcjonalnie: Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę – Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w Pana/Pani aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pana/Pani udziałem.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz Klauzula informacyjna RODO zamieszczone są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie rekrutacja Kierownik Działu adm-techn IKM

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i Klauzula RODO_2022

 

Rekrutacja: Sekretarz / Sekretarka

Instytut Kultury Miejskiej, samorządowa instytucja kultury miasta Gdańska poszukuje osoby na stanowisko sekretarz/sekretarka.

Szukamy osoby, która będzie pełniła rolę administracyjną, organizacyjną i wspierającą pracę zespołu instytucji. Poszukujemy osoby, która chce poznać specyfikę i działania instytucji kultury, ale też która sprawnie organizuje własną pracę, rzetelnie i z zaangażowaniem podchodzi do powierzonych jej zadań, skutecznie wesprze osoby zarządzające instytucją.

Działalność Instytutu Kultury Miejskiej:

Tworzymy wydarzenia dla i z udziałem mieszkańców. Interesuje nas kultura miejska, działania w przestrzeni publicznej oraz kultura czytelnicza. Naszym celem jest zwiększenie roli kultury w życiu miasta, angażowanie mieszkańców do jej aktywnego współtworzenia, badanie nowych zjawisk w kulturze, działania eksperymentalne, które otwierają mieszkańców na nowe formy uczestnictwa.
IKM organizuje projekty związane z rozwojem tożsamości lokalnej (Lokalni Przewodnicy i przewodniczki, Gdańskie Miniatury, projekty herstoryczne Metropolitanka), oraz obecnością sztuki w przestrzeni publicznej (Festiwal Narracje – Instalacje i interwencje w przestrzeni publicznej, Miejsca, Sekrety). Jesteśmy organizatorem festiwalu Europejski Poeta Wolności i Gdańskich Spotkań Literackich „Odnalezione w tłumaczeniu”. W ramach działania na rzecz kadr kultury organizujemy m.in. Konferencję Marketing w Kulturze, warsztaty, szkolenia, webinary. Badamy kulturę, rozpowszechniamy badania (Obserwatorium Kultury). Wydajemy publikacje.

Od 2023 Instytut Kultury Miejskiej działać będzie w nowej siedzibie – budynku Kunsztu Wodnego.

Zakres zadań:

 • obsługa administracyjno-organizacyjna sekretariatu oraz kompleksowa organizacja pracy biura
 • koordynacja obiegu dokumentów
 • prowadzenie kalendarza instytucji, kontakt z publicznością i współpracownikami instytucji
 • obsługa i prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej, zarządzeń i innych dokumentów służbowych oraz dbałość o ich prawidłowe przechowywanie
 • przygotowywanie przesyłek pocztowych i kurierskich
 • przyjmowanie gości instytucji oraz obsługa telefonów
 • udzielanie merytorycznych informacji dotyczących działalności Instytutu Kultury Miejskiej
 • przygotowywanie pism wychodzących z instytucji
 • archiwizacja dokumentów, zgodnie z wymogami instrukcji kancelaryjnej
 • obsługa urządzeń biurowych na potrzeby funkcjonowania biura i zapewnienie ich sprawnego funkcjonowania
 • współpraca z dostawcami usług
 • inne prace administracyjno-biurowe

Wymagania:

 • umiejętności interpersonalne, wysoka kultura osobista
 • bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność w wykonywania powierzonych zadań
 • umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie i odpowiedzialność za powierzone obowiązki
 • dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook, Teams)
 • praca w pełnym wymiarze godzin (9.00 – 17.00)
 • znajomość komunikatywna języka angielskiego w mowie i piśmie

Mile widziane:

 • chęć włączania się w kreatywne działania instytucji
 • znajomość języka ukraińskiego
 • doświadczenia związane z pracą w instytucji publicznej
 • znajomość programów elektronicznej obsługi dokumentów

Oferujemy:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i udziału w szkoleniach i warsztatach,
 • pracę w dynamicznym, rozwijającym się zespole,
 • pracę w centrum Gdańska

Oferowane wynagrodzenie: 3800 – 4000 zł brutto.

Kandydatów i kandydatki na stanowisko Sekretarka/Sekretarz prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@ikm.gda.pl do 15 kwietnia 2022 roku. Prosimy o dołączenie listu motywacyjnego z informacją dlaczego chciałby Pan/Pani pracować w Instytucie Kultury Miejskiej. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Rekrutacja będzie miała dwa etapy: CV z listem i rozmowa. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

W celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o załączenie do Pana/Pani aplikacji wypełnionej i podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w Pana/Pani aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przekazanie formularza zgód, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pana/Pani udziałem.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zamieszczony jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i Klauzula RODO

Ogłoszenie rekrutacja sekretariat IKM

 

Rekrutacja: Specjalista/Specjalistka ds. komunikacji

Specjalista/Specjalistka ds. komunikacji w Instytucie Kultury Miejskiej

Instytut Kultury Miejskiej – samorządowa instytucja kultury miasta Gdańska poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty/Specjalistki ds. komunikacji – do prowadzenia mediów społecznościowych.

Działalność Instytutu Kultury Miejskiej:

Tworzymy wydarzenia dla i z udziałem mieszkańców. Interesują nas kultura miejska, działania w przestrzeni publicznej, różne praktyki uczestnictwa i aktywności. Zachęcamy do odkrywania miasta poprzez alternatywne spacery (Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki, Metropolitanka, Gdańskie Miniatury) oraz tematyczne cykle wykładów o mieście, architekturze i historii. Aktywizujemy mieszkańców i mieszkanki, inspirujemy do poznawania miejskich przestrzeni poprzez działania artystyczne (Miejsca, Narracje, Sekrety), wydajemy publikacje, w Obserwatorium Kultury prowadzimy badania nad miastem i kulturą. Organizujemy festiwal literacki Europejski Poeta Wolności oraz Gdańskie Spotkania Literackie Odnalezione w Tłumaczeniu. Wspieramy kadry kultury, organizując warsztaty, szkolenia i konferencje (Marketing w Kulturze).

Do zadań Specjalisty/ Specjalistki ds. komunikacji będzie należało:

 • prowadzenie działań w zakresie promocji wydarzeń Instytutu Kultury Miejskiej z wykorzystaniem narzędzi e-marketingu,
 • prowadzenie profilu IKM na portalach: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter,
 • tworzenie planów tygodniowych komunikacji według strategii komunikacyjnej Instytutu,
 • opracowywanie treści postów i materiałów graficznych dotyczących projektów Instytutu Kultury Miejskiej,
 • opracowywanie razem z pozostałymi pracownikami Działu Komunikacji koncepcji promocji projektów.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: marketing, zarządzanie, grafika, dziennikarstwo, kulturoznawstwo),
 • umiejętność obsługi stron internetowych: dodawanie i edycja tekstów, grafik, video, etc.;
 • doświadczenie w prowadzeniu mediów społecznościowych: praktyczna umiejętność redagowania krótkich tekstów, tworzenie harmonogramów publikacji postów, obsługa serwisów Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, Instagram, Tik Tok;
 • obsługa programów graficznych umożliwiająca tworzenie prostych grafik.

Mile widziane:

 • doświadczenie w obszarze fotografii,
 • doświadczenie związane z pracą w instytucji kultury lub organizacji pozarządowej o profilu kulturalno-społeczno-artystycznym.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę początkowo na okres 3 miesięcy z opcją przedłużenia
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udziału w szkoleniach i warsztatach,
 • pracę w kreatywnym, profesjonalnym zespole, otwartym na pomysły i inspiracje.

Kandydatów i kandydatki na stanowisko Specjalisty/specjalistki ds. komunikacji prosimy o przesyłanie CV poprzez serwis Pracuj.pl lub na adres: praca@ikm.gda.pl w terminie do dnia 14 marca 2022 roku (w temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska, którego dotyczy rekrutacja). Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Rekrutacja będzie miała trzy etapy: CV, zadanie rekrutacyjne oraz rozmowa. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

W celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o załączenie do Pana/Pani aplikacji wypełnionej i podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w Pana/Pani aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przekazanie formularza zgód, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pana/Pani udziałem.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i Klauzula RODO

Ogłoszenie Specjalista/Specjalistka ds komunikacjiProjekt i wykonanie wp-expert