BIP Instytutu Kultury Miejskiej

Wyszukaj w biuletynie...

01/ZC/IKM/2020 – Wybór oferty najkorzystniejszej

25 lutego 2020 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr 01/ZC/IKM/2020 na wykonanie usług drukowania i dostawy książek i materiałów promocyjnych dla Instytutu Kultury Miejskiej.

Ofertę najkorzystniejszą w postępowaniu złożyli:

1) dla Części I (druk książek – tomów Versopolis) – Małgorzata Kowalcze Zakład Poligraficzny Sindruk

2) dla Części II (usługi drukowania materiałów promocyjnych Festiwalu „Europejski Poeta Wolności”) – Agpress Sp. z o.o.

3) dla Części III (druk ulotek cyklicznych wydarzeń w IKM) – Małgorzata Kowalcze Zakład Poligraficzny Sindruk

01:ZC:IKM:2020_Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

01/ZC/IKM/2020 – Otwarcie ofert

17 lutego 2020 r. miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu nr 01/ZC/IKM/2020 na świadczenie usług drukowania i dostawy książek i materiałów promocyjnych dla Instytutu Kultury Miejskiej.

W postępowaniu złożono 4 oferty.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia i ofertach złożonych w postępowaniu.

01:ZC:IKM:2020_Informacja z otwarcia ofertProjekt i wykonanie wp-expert