BIP Instytutu Kultury Miejskiej

Wyszukaj w biuletynie...

06/ZC/IKM/2017 – Wybór oferty najkorzystniejszej

W dniu 06-12-2017 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej dla Części I i II postępowania 06/ZC/IKM/2017.

W Części I (druk i dostawa książek „Biografia miasta”) ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca Pasaż Sp. z o.o.

W Części II (druk i dostawa książek „Sieć kultury”) ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca Pozkal Sp. z o.o. Sp.k.

06:ZC:IKM:2017_Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej CZ I i II SKAN

 

W dniu 15-12-2017 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej dla Części III postępowania 06/ZC/IKM/2017.

W Części III (druk i dostawa 8 tomików wierszy EPW) ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca Pasaż Sp. z o.o.

06:ZC:IKM:2017_Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej CZ III SKAN

06/ZC/IKM/2017 – Otwarcie ofert

Przedmiot postępowania: druk i dostawa książek dla Instytutu Kultury Miejskiej.

1 grudnia 2017 r. miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu. Złożono 4 oferty. W załączeniu protokół z otwarcia ofert.

06:ZC:IKM:2017_Protokół z otwarcia ofert 01.12.2017

 

05/ZC/IKM/2017 – Wybór oferty najkorzystniejszej

W dniu 28-11-2017 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na druk i dostawę książek i ulotek.

W Części I ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca Drukarnia Apla Artur Bulba.

W Części II ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca Drukomania.pl Joanna Wróblewska.

05:ZC:IKM:2017_Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Postępowanie 05/ZC/IKM/2017 – Otwarcie ofert

Przedmiot postępowania: druk i dostawa książek i ulotek dla Instytutu Kultury Miejskiej.

24 listopada 2017 r. miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu. Złożono 4 oferty. W załączeniu protokół z otwarcia ofert.

05:ZC:IKM:2017_Protokół z otwarcia ofert 24.11.2017 r. SKAN

Rozstrzygnięcie postępowania 04/IKM/ZC/2017

W dniu 27-10-2017 r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia postępowania na druk i dostawę ulotek dla Instytutu Kultury Miejskiej.

Część I postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP tj. cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia.

W Części II ofertę najkorzystniejszą złożyła Drukarnia Misiuro Zbigniew Misiuro z siedzibą w Gdańsku.

04:ZC:IKM:2017_Informacja o rozstrzygnięciu postępowania SKAN

Postępowanie 04/ZC/IKM/2017

Przedmiot postępowania: druk i dostawa ulotek dla Instytutu Kultury Miejskiej.

26 października 2017 r. miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu. Złożono 3 oferty. W załączeniu protokół z otwarcia ofert.

04:ZC:IKM:2017_Protokół z otwarcia ofert 26.10.2017 r.

 

Postępowanie 03/IKM/ZC/2017 – wybór oferty najkorzystniejszej

W dniu 15-09-2017 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na druk i dostawę książek („Gdańskie Miniatury. Tajemnice gdańskich uliczek”). Ofertę najkorzystniejszą złożyła drukarnia Pasaż Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

03:ZC:IKM:2017 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej SKAN

 

Postępowanie 03/IKM/ZC/2017

Pliki dotyczące postępowania 03/ZC/IKM/2017. Przedmiot zamówienia: usługi drukowania i dostawy książek dla Instytutu Kultury Miejskiej („Gdańskie Miniatury. Sekrety gdańskich uliczek”)

03/ZC/IKM/2017 Protokół z otwarcia ofert 13-09-2017 r.

Postępowanie 02/IKM/ZC/2017

Pliki dotyczące postępowania 02/ZC/IKM/2017 (Przedmiot zamówienia: usługi drukowania i dostawy książek dla Instytutu Kultury Miejskiej)

02/ZC/IKM/2017 Protokół z otwarcia ofert 5.06.2017 r.

02/ZC/IKM/2017 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Postępowanie 01/ZC/IKM/2017

Pliki dotyczące postępowania 01/ZC/IKM/2017 (Przedmiot zamówienia: usługi drukowania i dostawy książek dla Instytutu Kultury Miejskiej)

1_ZC_IKM_2017_Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

1_ZC_IKM_2017_Protokół z otwarcia ofert 28.04.2017Projekt i wykonanie wp-expert