BIP Instytutu Kultury Miejskiej

Wyszukaj w biuletynie...

02/ZC/IKM/2019 – wybór oferty najkorzystniejszej

W dniu 11 kwietnia 2019 r. nastąpił wybór oferty najkorzystniejszej dla części I i II postępowania nr 02/ZC/IKM/2019.

Dla części I postępowania (usługi drukowania książek z nadanymi numerami ISBN) ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca Małgorzata Kowalcze Zakład Poligraficzny Sindruk z siedzibą w Opolu. Cena oferty najkorzystniejszej: 4 830,00 zł brutto.

Dla części II postępowania (usługi drukowania materiałów promocyjnych wydarzeń i projektów kulturalnych organizowanych przez IKM) ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca Małgorzata Kowalcze Zakład Poligraficzny Sindruk z siedzibą w Opolu. Cena oferty najkorzystniejszej: 21 607,41 zł brutto.

02:ZC:IKM:2019_Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

02/ZC/IKM/2019 – Otwarcie ofert

Przedmiot postępowania: usługi drukowania i dostawy dla Instytutu Kultury Miejskiej (książki, plakaty, ulotki, zaproszenia, foldery, mapy). Przedmiot postępowania podzielony na 2 części.

2 kwietnia 2019 r. miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu. Złożono 5 ofert. W załączeniu protokół z otwarcia ofert.

02:ZC:IKM:2019_Protokół z otwarcia ofert 02.04.2019 SKAN

 

01/ZC/IKM/2019 – Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części I i II

W dniu 25 lutego 2019 r. nastąpił wybór oferty najkorzystniejszej dla części I i II postępowania nr 01/ZC/IKM/2019.

Dla części I postępowania (usługi drukowania książek z nadanymi numerami ISBN) ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca Małgorzata Kowalcze Zakład Poligraficzny Sindruk z siedzibą w Opolu. Cena oferty najkorzystniejszej: 11 550 zł brutto.

Dla części II postępowania (usługi drukowania tomików Versopolis z nadanymi numerami ISBN) ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca Drukarnia Pozkal Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Inowrocławiu. Cena oferty najkorzystniejszej: 7 171,50 zł brutto.

01:ZC:IKM:2019_Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cz. I i II 25.02.2019 SKAN

01/ZC/IKM/2019 – Informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części III, IV i V

W dniu 20 lutego 2019 r. nastąpił wybór oferty najkorzystniejszej dla części III i IV postępowania nr 01/ZC/IKM/2019.

Dla części III postępowania (usługi drukowania ulotek, zaproszeń i plakatów Festiwalu Odnalezione w Tłumaczeniu) ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca Małgorzata Kowalcze Zakład Poligraficzny Sindruk z siedzibą w Opolu. Cena oferty najkorzystniejszej: 3 628,50 zł brutto.

Dla części IV postępowania (usługi drukowania ulotek wydarzeń cyklicznych w IKM) ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca Małgorzata Kowalcze Zakład Poligraficzny Sindruk z siedzibą w Opolu. Cena oferty najkorzystniejszej: 10 578,00 zł brutto.

Część V postępowania (usługi drukowania wizytówek IKM) została unieważniona na postawie art. 93 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. z powodu nie złożenia żadnej oferty.

01:ZC:IKM:2019_Informacja rozstrzygnięciu postępowania dla cz. III, IV i V

01/ZC/IKM/2019 – Otwarcie ofert

Przedmiot postępowania: usługi drukowania i dostawy dla Instytutu Kultury Miejskiej (książki, ulotki, zaproszenia, plakaty, wizytówki). Przedmiot postępowania podzielony na 5 części.

18 lutego 2019 r. miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu. Złożono 4 oferty. W załączeniu protokół z otwarcia ofert.

01:ZC:IKM:2019_Protokół z otwarcia ofert 18.02.2019

03/ZC/IKM/2018 – Wybór oferty najkorzystniejszej

W dniu 2 maja 2018 r. nastąpił wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr 03/ZC/IKM/2018.

Dla części I postępowania (druk i dostawa książek) ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca Drukarnia Apla Artur Bulba z siedzibą w Gdańsku. Cena oferty najkorzystniejszej: 8 610,00 zł.

Dla części II postępowania (druk i dostawa ulotek) ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca Color Graf Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Cena oferty najkorzystniejszej: 5 904,00 zł.

03:ZC:IKM:2018_Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

03/ZC/IKM/2018 – Otwarcie ofert

Przedmiot postępowania: druk i dostawa książek i ulotek dla Instytutu Kultury Miejskiej.

25 kwietnia 2018 r. miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu. Złożono 6 ofert. W załączeniu protokół z otwarcia ofert.

03:ZC:IKM:2018_Protokół z otwarcia ofert

02/ZC/IKM/2018

Przedmiotem postępowania nr 02/ZC/IKM/2018 jest druk i dostawa książek dla Instytutu Kultury Miejskiej („Urodzinowa sąsiedzka książka kucharska”).

W dniu 10 kwietnia 2018 r. miało miejsce otwarcie ofert.

02:ZC:IKM:2018_Protokół z otwarcia ofert SKAN

W dniu 12 kwietnia 2018 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

02:ZC:IKM:2018_Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

01/ZC/IKM/2018 – Wybór oferty najkorzystniejszej

Ofertę najkorzystniejszą w postępowaniu złożył Wykonawca Pozkal Sp. z o.o. Sp.k.

01:ZC:IKM:2018_Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

01/ZC/IKM/2018 – Otwarcie ofert

Przedmiot postępowania: druk i dostawa książek dla Instytutu Kultury Miejskiej.

14 lutego 2018  r. miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu. Złożono 5 ofert. W załączeniu protokół z otwarcia ofert.

01:ZC:IKM:2018_Protokół z otwarcia ofert SKANProjekt i wykonanie wp-expert