BIP Instytutu Kultury Miejskiej

Wyszukaj w biuletynie...

03/ZC/IKM/2018 – Wybór oferty najkorzystniejszej

W dniu 2 maja 2018 r. nastąpił wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr 03/ZC/IKM/2018.

Dla części I postępowania (druk i dostawa książek) ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca Drukarnia Apla Artur Bulba z siedzibą w Gdańsku. Cena oferty najkorzystniejszej: 8 610,00 zł.

Dla części II postępowania (druk i dostawa ulotek) ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca Color Graf Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Cena oferty najkorzystniejszej: 5 904,00 zł.

03:ZC:IKM:2018_Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

03/ZC/IKM/2018 – Otwarcie ofert

Przedmiot postępowania: druk i dostawa książek i ulotek dla Instytutu Kultury Miejskiej.

25 kwietnia 2018 r. miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu. Złożono 6 ofert. W załączeniu protokół z otwarcia ofert.

03:ZC:IKM:2018_Protokół z otwarcia ofert

02/ZC/IKM/2018

Przedmiotem postępowania nr 02/ZC/IKM/2018 jest druk i dostawa książek dla Instytutu Kultury Miejskiej („Urodzinowa sąsiedzka książka kucharska”).

W dniu 10 kwietnia 2018 r. miało miejsce otwarcie ofert.

02:ZC:IKM:2018_Protokół z otwarcia ofert SKAN

W dniu 12 kwietnia 2018 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

02:ZC:IKM:2018_Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

01/ZC/IKM/2018 – Wybór oferty najkorzystniejszej

Ofertę najkorzystniejszą w postępowaniu złożył Wykonawca Pozkal Sp. z o.o. Sp.k.

01:ZC:IKM:2018_Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

01/ZC/IKM/2018 – Otwarcie ofert

Przedmiot postępowania: druk i dostawa książek dla Instytutu Kultury Miejskiej.

14 lutego 2018  r. miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu. Złożono 5 ofert. W załączeniu protokół z otwarcia ofert.

01:ZC:IKM:2018_Protokół z otwarcia ofert SKAN

06/ZC/IKM/2017 – Wybór oferty najkorzystniejszej

W dniu 06-12-2017 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej dla Części I i II postępowania 06/ZC/IKM/2017.

W Części I (druk i dostawa książek „Biografia miasta”) ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca Pasaż Sp. z o.o.

W Części II (druk i dostawa książek „Sieć kultury”) ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca Pozkal Sp. z o.o. Sp.k.

06:ZC:IKM:2017_Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej CZ I i II SKAN

 

W dniu 15-12-2017 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej dla Części III postępowania 06/ZC/IKM/2017.

W Części III (druk i dostawa 8 tomików wierszy EPW) ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca Pasaż Sp. z o.o.

06:ZC:IKM:2017_Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej CZ III SKAN

06/ZC/IKM/2017 – Otwarcie ofert

Przedmiot postępowania: druk i dostawa książek dla Instytutu Kultury Miejskiej.

1 grudnia 2017 r. miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu. Złożono 4 oferty. W załączeniu protokół z otwarcia ofert.

06:ZC:IKM:2017_Protokół z otwarcia ofert 01.12.2017

 

05/ZC/IKM/2017 – Wybór oferty najkorzystniejszej

W dniu 28-11-2017 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na druk i dostawę książek i ulotek.

W Części I ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca Drukarnia Apla Artur Bulba.

W Części II ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca Drukomania.pl Joanna Wróblewska.

05:ZC:IKM:2017_Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Postępowanie 05/ZC/IKM/2017 – Otwarcie ofert

Przedmiot postępowania: druk i dostawa książek i ulotek dla Instytutu Kultury Miejskiej.

24 listopada 2017 r. miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu. Złożono 4 oferty. W załączeniu protokół z otwarcia ofert.

05:ZC:IKM:2017_Protokół z otwarcia ofert 24.11.2017 r. SKAN

Rozstrzygnięcie postępowania 04/IKM/ZC/2017

W dniu 27-10-2017 r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia postępowania na druk i dostawę ulotek dla Instytutu Kultury Miejskiej.

Część I postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP tj. cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia.

W Części II ofertę najkorzystniejszą złożyła Drukarnia Misiuro Zbigniew Misiuro z siedzibą w Gdańsku.

04:ZC:IKM:2017_Informacja o rozstrzygnięciu postępowania SKANProjekt i wykonanie wp-expert