BIP Instytutu Kultury Miejskiej

Wyszukaj w biuletynie...

04/ZC/IKM/2019 – Otwarcie ofert i unieważnienie postępowania

Przedmiot postępowania: usługi drukowania i dostawy materiałów identyfikacyjnych dla Instytutu Kultury Miejskiej (teczki, notesy, wizytówki).

17 września 2019 r. miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu. Do dnia 17.09.2019 r. do godz. 11:00 wpłynęła tylko 1 oferta. Treść protokołu z otwarcia ofert:

04:ZC:IKM:2019_Protokół z otwarcia ofert 17.09.2019

Zamawiający unieważnił w dniu 17.09.2019 r. postępowanie nr 04/ZC/IKM/2019 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo Zamówień Publicznych (w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ocenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu).

 

 This post has not been revised since publication.Informacje o treści
Wytworzyono przez
Ewa Przybojewska
Opublikowano przez Ewa Przybojewska
Data udostępnienia 17 września 2019
Projekt i wykonanie wp-expert