BIP Instytutu Kultury Miejskiej

Wyszukaj w biuletynie...

03/ZC/IKM/2019 – wybór oferty najkorzystniejszej

25 września 2019 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr 03/ZC/IKM/2019.

We wszystkich trzech częściach postępowania ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu.

Z postępowania zostali wykluczeni Wykonawcy: Grafix Centrum Poligrafii Rafał Rausz z siedzibą w Gdańsku i Color Graf Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

03:ZC:IKM:2019_Informacja o wyborze oferty najkorzytsniejszejHistoria zmian
25 września 2019 o 09:34:45 Ewa Przybojewska


Informacje o treści
Wytworzyono przez
Ewa Przybojewska
Opublikowano przez Ewa Przybojewska
Data udostępnienia 25 września 2019
Projekt i wykonanie wp-expert