BIP Instytutu Kultury Miejskiej

Wyszukaj w biuletynie...

01/ZC/IKM/2019 – Informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części III, IV i V

W dniu 20 lutego 2019 r. nastąpił wybór oferty najkorzystniejszej dla części III i IV postępowania nr 01/ZC/IKM/2019.

Dla części III postępowania (usługi drukowania ulotek, zaproszeń i plakatów Festiwalu Odnalezione w Tłumaczeniu) ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca Małgorzata Kowalcze Zakład Poligraficzny Sindruk z siedzibą w Opolu. Cena oferty najkorzystniejszej: 3 628,50 zł brutto.

Dla części IV postępowania (usługi drukowania ulotek wydarzeń cyklicznych w IKM) ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca Małgorzata Kowalcze Zakład Poligraficzny Sindruk z siedzibą w Opolu. Cena oferty najkorzystniejszej: 10 578,00 zł brutto.

Część V postępowania (usługi drukowania wizytówek IKM) została unieważniona na postawie art. 93 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. z powodu nie złożenia żadnej oferty.

01:ZC:IKM:2019_Informacja rozstrzygnięciu postępowania dla cz. III, IV i VHistoria zmian
20 lutego 2019 o 15:30:46 Ewa Przybojewska


Informacje o treści
Wytworzyono przez
Ewa Przybojewska
Opublikowano przez Ewa Przybojewska
Data udostępnienia 20 lutego 2019
Projekt i wykonanie wp-expert